Essential-Info-Thai

การคมนาคมในกรุงโซล

Travel Info ข้อมูลท่องเที่ยวที่จำเป็น Essential-Info-Thai

ทุกอย่างที่ควรรู้เมื่อจะเดินทางในกรุงโซล

 

 

รถไฟใต้ดิน

 

เส้นทางเดินรถไฟใต้ดิน

> ดูเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินอินเตอร์แอกทีฟ (บริการข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร เวลาที่ใช้ถึงปลายทาง เป็นต้น)

 

※ คลิกแผนที่ด้านล่างหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Metro Lines in Seoul Metropolitan Area

 

ระบบคมนาคมสาธารณะและแท็กซี่ในกรุงโซลมีเครือข่ายการเดินรถที่ทั่วถึงมาก รถไฟใต้ดินกรุงโซลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถไฟใต้ดินระดับโลกที่มีความสะดวกส บาย สะอาด และรวดเร็วมาโดยตลอดนี้เป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวกรุงโซลได้อย่างคุ้มค่าที่สุด รถไฟวิ่งตั้งแต่ตี 5 ครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนโดยประมาณ เส้นทางการเดินรถโดยรวมมีสีที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสายและมีชื่อสถานีกำกับเป็นทั้งภาษาเก าหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนตัวเต็ม เมื่อขึ้นรถไฟใต้ดิน จะต้องใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวหรือบัตรคมนาคม บัตรโดยสารเที่ยวเดียวสามารถซื้อได้ตามสถานีรถไฟใต้ดินโดยค่าโดยสารบวกค่าประกันบัตร 500วอนเข้าไปกับค่าเดินทางถึงปลายทางที่แน่นอน บัตรคมนาคมที่เรียกว่ามีมันนี่(T-money)ส่วนใหญ่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ สามารถเปลี่ยนสายรถไฟได้โดยไม่คิดค่าโดยสารเพิ่ม และผู้ถือบัตรทีมันนี่ยังสามารถเปลี่ยนระหว่างรถเมล์กับรถไฟใต้ดินได้ฟรีด้วย ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สามารถดาวน์โหลดแอพต่าง ๆ เช่น แอพรถไฟใต้ดินกรุงโซล แอพข้อมูลรถไฟใต้ดินทั่วประเทศเมโทรอยด์ เนวิเกชั่นรถไฟใต้ดินค่าค่าโอ ที่บอกข้อมูลเส้นทางเดินรถ เวลา วิธีเปลี่ยนรถ เป็นต้น เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย

 

 

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน
ประเภทผู้โดยสาร ทีมันนี่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว
ทั่วไป(19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 1,250 วอน 1,350 วอน
เยาวชน(13-18 ปี) 720 วอน 1,350 วอน
เด็ก(6-12 ปี) 450 วอน 450 วอน

 

※ ค่าโดยสารสายสนามบินและสายชินบุนดังจะมีค่าโดยสารที่บวกเพิ่มจากนี้
※ 10-40กม. : เพิ่มขึ้น 100 วอนทุก 5 กม.
※ เกิน 50 กม. : เพิ่มขึ้น 100 วอนทุก 8 กม.
※ ผู้ถือบัตรทีมันนี่จะได้รับส่วนลด 100 วอนจากค่าโดยสารผู้ใหญ่ทุกครั้งที่ขึ้นรถ

 

วิธีขึ้นรถ

1. ป้ายบอกชื่อสถานีรถไฟจะระบุเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษและแต่ละสายจะมีสีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้แล้วประตูทางออกแต่ละประตูยังระบุหมายเลขเอาไว้ด้วย

2. บัตรโดยสารเที่ยวเดียวสามารถซื้อได้ที่ตู้จำหน่วยตั๋วอัตโนมัติในสถานี เงินค่าประกันบัตร 500 วอนคืน สามารถรับคืนได้เมื่อคืนบัตรที่สถานีปลายทาง(ไม่จำเป็นต้องรับค่าประกันบัตรแบบนี้คืนเมื่อใช้บัตรทีมันนี่)

Choose the English menu
(เลือกเมนูภาษาอังกฤษ
Select “Single Journey Ticket
เลือก “บัตรโดยสารเที่ยวเดียว”
Choose the English menu
เลือกสถานีปลายทาง
Select “Single Journey Ticket
เลือกจำนวนผู้โดยสารและใส่เงินในช่องรับเงิน)

3. เมื่อผ่านช่องผ่านเข้าออก ให้นำบัตรโดยสารแตะที่เครื่องอ่านบัตร

4. เปลี่ยนสายได้ภายในสถานี โดยเดินไปตามป้ายบอกสายรถไฟที่ต้องการ(แยกตามสีสัญลักษณ์)

5. เมื่อถึงสถานีปลายทาง ให้นำบัตรโดยสารแตะที่เครื่องอ่านบัตรตรงช่องผ่านเข้าออก กรณีใช้บัตรโดยสารเที่ยวเดียว กรุณาคืนบัตรที่ “เครื่องรับเงินค่าประกันบัตรคืน” เพื่อรับเงินค่าประกัน 500 วอนคืน

6. หากค่าโดยสารในทีมันนี่หรือบัตรโดยสารเที่ยวเดียวไม่พอ สามารถใช้เครื่องคำนวณสรุปค่าโดยสารที่อยู่ใกล้ ๆ ช่องทางออกเพื่อเติมเงินได้

 

Deposit Refund Device

 

แท็กซี่

 

แท็กซี่ในกรุงโซลเป็นยานพาหนะที่ราคาถูกและมีประโยชน์ เนื่องจากมีปริมาณที่มากและราคาย่อมเยา จึงสามารถเรียกแท็กซี่ตามถนนหรือหาป้ายจอดแท็กซี่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ได้ไม่ยาก แท็กซี่ทุกคันติดมิเตอร์และคิดค่าโดยสารเริ่มต้นต่างกันเล็กน้อยตามประเภทแท็กซี่ซึ่งได้แก่ แบบธรรมดา แบบอินเตอร์ แบบเดอลักซ์ และแบบจัมโบ้ แท็กซี่ส่วนใหญ่จะรับค่าโดยสารทั้งเป็นเงินสด บัตรเครดิต และทีมันนี่ ค่าโดยสารจะแตกต่างออกไปตามประเภทของแท็กซี่ ระยะทางที่โดยสาร และช่วงเวลาที่โดยสาร

 

Regular Taxi
แท็กซี่แบบธรรมดา

แท็กซี่แบบธรรมดาเป็นแท็กซี่ที่ค่าโดยสารถูกที่สุดในกรุงโซลและมีปริมาณมากที่สุดจึงสามารถเรียกได้ง่ ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แท็กซี่แบบธรรมดาส่วนใหญ่จะมีสีส้ม แต่ยังมีสีขาว สีเทา และสีอื่น ๆ อีกด้วย

Deluxe Taxi
แท็กซี่แบบเดอลักซ์

แท็กซี่แบบเดอลักซ์คิดค่าโดยสารเริ่มต้นและค่าโดยสารตามระยะทางและระยะเวลาในการโดยสารแพงก ว่าแท็กซี่แบบธรรมดา แต่ไม่มีระบบชาร์จค่าโดยสารช่วงดึกและรถมีขนาดใหญ่และหรูหราทั้งยังให้บริการอย่างปลอดภัยสูงสุด ด้วย แท็กซี่แบบเดอลักซ์มีสีดำคาดสีทองและพบเห็นได้ตามโรงแรมใหญ่ ๆ และสถานที่ท่องเที่ยว

Jumbo Taxi
แท็กซี่จัมโบ้

แท็กซี่จัมโบ้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 8 คนและค่าโดยสารเท่ากับแท็กซี่แบบเดอลักซ์

ข้อควรระวัง

ควรระวังเรื่องความแตกต่างระหว่างแท็กซี่จัมโบ้ซึ่งเป็นยานพาหนะขนส่งผู้โดยสารตามกฎหมายกับคอล แวนที่คิดค่าโดยสารแพงกว่ามากเนื่องจากมุ่งขนส่งผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ ดูภายนอกแท็กซี่สองชนิดนี้จะคล้ายกัน แต่คอลแวนจะเขียนว่า “แวน” หรือ “คอลแวน” และไม่ใช้มิเตอร์ ในขณะที่แท็กซี่แบบจัมโบ้จะเขียนว่า “จัมโบ้” เอาไว้

International Taxi
แท็กซี่อินเตอร์

แท็กซี่อินเตอร์ที่เกิดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ คนขับรถจะสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เป็นต้น ที่ระบุไว้ข้าง ๆ รถได้อย่างคล่องแคล่ว แท็กซี่อินเตอร์สามารถจองล่วงหน้าได้หรืออาจเรียกตามข้างทางก็ได้ จะมีคำว่า “อินเตอร์เนชั่นแนล”ติดอยู่ตรงประตูรถ สีรถเป็นสีดำหรือสีส้ม ค่าโดยสารแพงกว่าแท็กซี่แบบธรรมดาเล็กน้อยและสามารถเหมาเวลาได้ประมาณ 3 ชั่วโมง อีกทั้งยังสามารถเรียกให้มารับที่สนามบินและใช้บริการนำเที่ยวโดยคิดค่าโดยสารตายตัวได้อีกด้วย

 

จอง : www.intltaxi.co.kr (อังกฤษ)

ค่าโดยสาร

 

ค่าโดยสาร
ค่าโดยสาร ทั่วไป เดอลักซ์/จัมโบ้ อินเตอร์
ค่าโดยสารเริ่มต้น 3,000 วอน/2km 5,000 วอน/3km 3,600 วอน/2km
ค่าโดยสารตามระย ะทาง 100 วอน/142m 200 วอน/164m 120 วอน/142m
ค่าโดยสารตามระย ะเวลา 100 วอน/35วินาที 200 วอน/39วินาที 120วอน/35วินาที
ค่าโดยสารชาร์จช่ วงดึก ชาร์จ 20%ตั้งแต่ เที่ยงคืน-ตี4 ไม่มี ไม่มี

 

※แท็กซี่อินเตอร์ใช้ระบบค่าโดยสารตายตัวจากสนามบินถึงปลายทางในตัวเมืองกรุงโซล(55,000-75,000 วอน)

 

 

รถเมล์

 

ระบบขนส่งสาธารณะของกรุงโซลก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ค่าโดยสารถูกและใช้สะดวก รถเมล์ทุกแบบมีสีต่างกันตามเส้นทางเดินรถ รถเมล์สีฟ้า(รถเมล์ตามเขต)วิ่งตามเส้นทางหลัก ๆ เชื่อมต่อกันกับเขตอื่น ๆ ภายในกรุงโซล รถเมล์สีเขียว(รถเมล์ตามสถานีรถไฟใต้ดิน)เป็นรถเมล์เชื่อมต่อสถานีรถไฟใต้ดินกับเขตต่าง ๆ ที่รถเมล์สีฟ้าวิ่ง รถเมล์มินิสีเขียวขนาดเล็กลงมาเล็กน้อย(รถเมล์ตามสถานีรถไฟใต้ดิน) วิ่งภายในเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ หรือวิ่งระยะทางสั้น ๆ ในพื้นที่ รถเมล์สีเหลือง(รถเมล์วิ่งเวียน) เป็นสายที่วิ่งเวียนระหว่างในตัวเมืองและรถเมล์สีฟ้า(รถเมล์วิ่งระยะยาว)เชื่อมต่อระหว่างในตัวเมื องกับปริมณฑล ทั้งนี้ เนื่องจากป้ายและข้อมูลตามป้ายรถเมล์แบบภาษาอังกฤษยังมีไม่พียงพอจึงอาจทำให้นักท่องเที่ย วที่เพิ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกมีปัญหาในการใช้ได้ ด้วยเหตุนี้ บนรถเมล์จึงมีประกาศแจ้งป้ายรถเมล์เป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษแทนเมื่อรถวิ่งผ่านแต่ละ ป้าย ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดแอพบอกข้อมูลการเดินรถเมล์ ณ เวลาจริง เช่น โซลบัส(SeoulBus)เป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษได้

 

ค่าโดยสาร

 

ค่าโดยสาร
รถเมล์ ทั่วไป เยาวชน(13-18ปี) เด็ก(6-12ปี)
สีฟ้า, สีเขียว 1,300 วอน 1,300 วอน 450 วอน
มินิ(รถเมล์ตามสถานีรถไ ฟใต้ดิน) 1,000 วอน 550 วอน 300 วอน
สีเหลือง 1,200 วอน 1,200 วอน 350 วอน
สีแดง 2,400 วอน 2,400 วอน 1,200 วอน

 

※ ผู้ถือบัตรทีมันนี่จะได้รับส่วนลด 100 วอนจากค่าโดยสาร

※ ผู้ถือบัตรทีมันนี่สามารถต่อรถเมล์คันอื่นหรือเปลี่ยนระหว่างรถเมล์กับรถไฟใต้ดินโดยไม่เสียค่าโดยสารเพิ่ มได้สูงสุด 4 ครั้ง โดยจะต้องนำบัตรทีมันนี่ไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรคมนาคมที่อยู่ตรงประตูหน้าหรือประตูหลังของรถเมล์เมื่ อลงรถหากต้องการเปลี่ยนไปขึ้นรถอื่น และจะต้องต่อรถภายใน 30 นาทีหลังจากลงรถคันก่อน(1 ชั่วโมงสำหรับช่วงเวลาระหว่าง 3 ทุ่ม – 7 โมงเช้า)

 

เดินทางระหว่างเมือง

 

รถไฟความเร็วสูง(KTX)

KTXเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงของเกาหลีที่เชื่อมระหว่างกรุงโซลกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 300km/ชม. ใช้เวลาเดินทางจากกรุงโซลถึงพูซานประมาณ 2 ชั่วโมง 18 นาที ตั๋วรถสามารถซื้อล่วงหน้าได้สูงสุด 60 วันที่สถานีรถไฟ ที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ บริษัททัวร์ และทางเว็บไซต์ทางการของ KTX (เว็บไซต์การถไฟ) (อังกฤษ)

 

Korea Train Express (KTX)

 

 

ค่าโดยสาร

 

KTX ค่าโดยสาร
สายรถไฟ เส้นทางเดินรถ จันทร์-พฤหัสบดี ศุกร์-อาทิตย์/วันหยุด
สายคยองบู โซล(สถานีโซล)/พูซาน 43,000-53,700วอน 46,500-57,700วอน
สายโฮนัม โซล(สถานียงซาน)/ควังจู 36,900วอน 39,700วอน
สายโฮนัม โซล(สถานียงซาน)/มกโพ 41,600วอน 44,700วอน
สายคยองจอน โซล(สถานีโซล)/มาซาน 48,600วอน 52,300วอน
สายชอนลา โซล(สถานียงซาน)/ยอจูเอ็กซ์โป 42,800วอน 46,000วอน

 

 

รถบัสด่วน

รถบัสด่วนที่เชื่อมกรุงโซลกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศเป็นยานพาหนะคมนามคมที่สะดวกสบายในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไม่มีรถไฟเ ชื่อมไปถึง ประเทศเกาหลีมีสถานีขนส่งรถประจำทางหลัก 2 แห่งคือสถานีขนส่งรถบัสด่วนและสถานีขนส่งโซลตะวันออก สถานีขนส่งรถบัสด่วนแบ่งออกเป็นสถานีสายคยองบู/ยองดง กับสถานีสายโฮนัมซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้และภาคตะวันออกกับกรุงโซล สถานีขนส่งโซลตะวันออกเป็นสถานีขนส่งที่เชื่อมระหว่างกรุงโซลกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศ สถานีขนส่งรถบัสด่วนตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินสถานีขนส่งรถบัสด่วน(รถไฟใต้ดินสาย 3,7,9) และสถานีขนส่งโซลตะวันออกตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินสถานีคังบยอน(รถไฟใต้ดินสาย2) เวลาเดินรถแตกต่างกันไปตามเส้นทาง แต่ส่วนใหญ่วิ่งตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงตี 2

 

 

ค่าโดยสารและเส้นทางเดินรถ

ค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 3,000 วอน – 35,000 วอน แตกต่างกันตามจุดหมายปลายทาง สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วในวันที่เดินทาง เวลาซื้อตั๋ว สามารถเลือกประเภทรถแบบพิเศษที่นั่งกว้างสบาย 3 ที่นั่งต่อแถวหรือแบบธรรมดา 4 ที่นั่งต่อแถวได้

> ข้อมูลเส้นทางเดินรถของสถานีขนส่งรถบัสด่วน (อังกฤษ)

 

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งคยองบุ/ยองนัม

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งคยองบุ/ยองนัม
เมืองใหญ่ พูซาน, อุลซาน, แทกู, แทจอน
จังหวัดคยองกี อีชอน, อันซอง, พยองแท่ก
จัวหวัดคังวอน ซกโช, คังนึง, ซัมชอก
จังหวัดชุงชอง คงจู, ชอนอัน, ชองจู
จังหวัดคยองซัง ชินจู, คยองจู, โพฮัง

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโฮนัม

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโฮนัม
จังหวัดชอนลาเหนือ ชอนจู, นัมวอน, ซุนชัง
จังหวัดชอนลาใต้ ควังจู, มกโพ, ยอซู
จังหวัดชองชองเหนือ ชุงจู, ชองจู
จังหวัดชุงชองใต้ ยูซอง, นนซาน, ชองยัง
จังหวัดคังวอน ชุนชอน, ชอลวอน, โพชอน
จังหวัดคยองซังเหนือ อันดง, ยองจู, เยชอน

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโซลตะวันออก

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโซลตะวันออก
จังหวัดคยองกี อีชอน, ยอจู, พยองแทก
จังหวัดคังวอน ซกโช, คังนึง, ซัมชอก
จังหวัดชุงชอง คงจู, ชอนอัน, ชองจู
จังหวัดคยองซัง ชินจู, คยองจู, โพฮัง
จังหวัดชอนลา คุนซาน, ซุนชอน, ชินโด

 

การขึ้นรถ

เมื่อซื้อตั๋วรถแล้ว ให้ไปยังประตูขึ้นรถตามหมายเลขที่ระบุไว้ในตั๋ว สัมภาระขนาดใหญ่สามารถใส่ไว้ใต้ท้องรถได้ กรณีระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน จะมีการแวะพักระหว่างทางที่จุดพักรถของทางด่วนประมาณ 10 นาที

 

 

รถไฟกึ่งความเร็วสูงระหว่างเมือง

ITXเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกรุงโซลและสถานีชุนชอนไปยังทิศตะวันออกของจังหวัดคังวอน ในรถไฟITXมีพนักงานต้อนรับที่คอยขายขนมขบเคี้ยวและเครื่อมดื่มระหว่างการเดินทางด้วย

 

 

ค่าโดยสาร

ตั๋วโดยสารสามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ทางการ (คลิก) ล่วงหน้าสูงสุด 30 วันก่อนวันออกเดินทางหรือซื้อที่เครื่องจำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ ค่าตั๋วโดยสาร(จากสถานียงซาน)ถึงชองยังนี 3,000 วอน ถึงคาพยอง(เกาะนามิ)6,900 วอน ถึงชุนชอน 9,800 วอน

 

 

บัตรพาสท่องเที่ยว

 

ทีมันนี่

บัตรทีมันนี่เป็นบัตรโดยสารเปลี่ยนรถที่ใช้ทั่วไปซึ่งสามารถใช้ขึ้นรถเมล์ รถไฟใต้ดิน แท็กซี่ หรือแม้กระทั่งซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็ได้ เมื่อเติมเงินใส่บัตรตามมูลค่าที่ต้องการ ทุกครั้งที่ใช้บัตร จำนวนเงินรที่ใช้ก็จะถูกหักออกจากบัตร เมื่อใช้ทีมันนี่ขึ้นรถไฟใต้ดินหรือรถเมล์จะได้รับส่วนลด 100 วอนและได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อเปลี่ยนรถระหว่างรถไฟใต้ดินกับรถเมล์ด้วย เพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อเปลี่ยนลด กรุณานำบัตรไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรเมื่อลงรถเมล์(ข้อควรระวัง : จะต้องนำบัตรไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรเมื่อลงรถที่ป้ายสุดท้ายที่จะต่อรถ) สิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อเปลี่ยนรถจะใช้ได้ภายในเวลา 30 นาทีระหว่างการต่อรถเท่านั้น

 

ที่ซื้อบัตร

บัตรทีมันนี่โดยมากจะสามารถซื้อและเติมเงินได้ตามร้านสะดวกซื้อ สถานีรถไฟใต้ดิน ศูนย์แนะนำข้อมูลนักท่องเที่ยว ค่าบัตรราคา 3,000 วอนและสามารถเติมเงินเท่าไรก็ได้ บัตรทีมันนี่ไม่มีเวลาหมดอายุและเงินในบัตรจะยังคงอยู่ในบัตรตลอดแม้จะไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน หากต้องการแลกเงินในบัตรคืน สามารถทำได้โดยขอแลกตามร้านสะดวกซื้อในกรณีเหลือเงินไม่ถึง 20,000 วอน และขอแลกได้ที่สำนักงานใหญ่บัตรทีมันนี่(ชั้น 1 ทีมันนี่ทาวน์ โซลซิตี้ทาวเวอร์ นัมแดมุน 5 กา ชุงกู โซล)กรณีเหลือตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไป แต่ค่าบัตรไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

ทีมันนี่เอ็มพาส

ทีมันนี่เอ็มพาสเป็นบัตรโดยสารต่อรถที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางโดยขนส่ง มวลชนหลายครั้งในหนึ่งวัน บัตรนี้โดยทั่วไปสามารถใช้ขึ้นรถไฟใต้ดินและรถเมล์สูงสุด 20 เที่ยวต่อวัน สามารถเติมเงินใส่บัตรและใช้ขึ้นแท็กซี่หรือซื้อของในร้านสะดวกซื้อได้เช่นเดียวกับพัตีทีมันนี่

 

ที่ซื้อบัตร

ทีมันนี่เอ็มพาสสามารถซื้อได้ที่ศูนย์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวตรงหน้าประตูทางออกหมายเลข 5 และ 10 ในชั้นที่ 1 ของสนามบินนานาชาติอินชอน ศูนย์สัมผัสฯ และศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวคังนัม บัตรนี้มีอายุใช้งานได้ 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ บัตรจะหมดอายุในเวลาเที่ยงวันของวันใช้งานวันสุดท้าย

 

TMoney
ประเภทบัตร พาส 1 วัน พาส 2 วัน พาส 3 วัน พาส 5 วัน พาส 7 วัน
ราคา 10,000 วอน 18,000 วอน 25,500 วอน 42,500 วอน 59,500 วอน

 

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ
เอ็มพาสมีสิทธิพิเศษได้ส่วนลดในสถานที่ต่อไปนี้หอศิลปะประจำกรุงโซล(ฟรี) Nโซลทาวเวอร์(10%) โรงละครชองดง(10%) ล็อตเต้เวิลด์(10%) นิทรรศการแสดงละครสี่ฤดู ละครเพลง ‘Sa Choom Beyond Dancing’ (20%) ร้านอาหารบางร้านในเมียงดง(20%)