Essential-Info-Thai

การเข้าถึง

Travel Info ข้อมูลท่องเที่ยวที่จำเป็น Essential-Info-Thai

(สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ – ทิบสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความพิการ)

 

 

เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน

 

เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน

สนามบินอินชอนได้รับเลือกให้เป็นสนามบินที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่สมบูร ณ์แบบที่สุดในโลกต่อกันถึง 8 ปีซ้อนแห่งแรกในโลก เมื่อขอใช้บริการ ทางสนามบินจะมีบริษัทตัวแทนให้บริการมาบริการไม่เพียงแต่นำไปส่งถึงที่ขึ้นระบบขนส่งม วลชนเท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเอกสารในการเข้าประเทศ ขั้นตอนในการเข้าประเทศ ตลอดจนรับสัมภาระด้วย ภายในสนามบินมีรถไฟฟ้าที่ใช้นำผู้โดยสารที่พิการด้านการเคลื่อนไหวหรือทางสายตาไปส่ งยังประตูที่ต้องการ บริการเหล่านี้ยังสามารถใช้ได้เมื่อจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินด้วย กรณีต้องการความช่วยเหลือ สามารถใช้เฮล์ฟโฟน(โทรศัพท์ภายใน)ที่อยู่บริเวณขาเขา อาคารผู้โดยสาร(ทางออกหมายเลข 3,7,8,12) เพื่อต่อสายตรงไปยังเคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือของสนามบินได้ และสามารถยืมวีลแชร์จากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในบริเวณรอขึ้นเครื่อง(ประตู 3, 12) และบริเวณลงเครื่อง(ประตู 5, 10) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 

เบอร์โทรสมัครใช้บริการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

 

เคาน์เตอร์ช่วยเหลือผู้พิการ สนามบินนานาชาติอินชอน
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1577-2600 (+82-2-1577-2600)

 

* สำหรับบริการบนเครื่องบิน กรุณาติดต่อสายการบินที่ใช้บริการ

 

 

วิธีเดินทางไปยังในตัวเมืองกรุงโซล

 

รถไฟสนามบิน

รถไฟสนามบิน AREX เป็นรถไฟที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอินชอนและสนามบินนานาชาติคิมโพไปถึงตัวเมืองกรุงโ ซล ผผู้โดยสารที่นั่งขบวนด่วนพิเศษ สามารถไปถึงสถานีโซลโดยไม่จอดตามสถานีอื่น ๆ ภายในเวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้น ภายในรถไฟและสถานีรถไฟที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการครบครันรวมทั้งมีบริเวณสำ หรับจอดวีลแชร์ในรถด้วย

 

> ดูข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟสนามบินเพิ่มเติม >>More information about AREX (อังกฤษ)

 

รถบัสสนามบิน

รถบัสสนามบินวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างโรงแรมใหญ่ ๆ ทั่วกรุงโซลกับสนามบินอย่างสะดวกสบาย ทว่า รถบัสสนามบินส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งอำนวยสะดวกสำหรับผู้พิการ

 

แท็กซี่

แท็กซี่เป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ค่าใช่จ่ายสูงมาก แต่สำหรับผู้โดยสารบางส่วน การใช้แท็กซี่อาจจะสะดวกสบายกว่า

 

> การคมนาคมไปยังกรุงโซล >>Getting to Seoul (อังกฤษ)

 

 

 

ท่องเที่ยวในกรุงโซล

 

รถไฟใต้ดิน

สามารถเดินทางท่องเที่ยวในกรุงโซลอย่างคุ้มค่าที่สุดได้โดยใช้รถไฟใต้ดินของกรุงโซลที่มีเ ส้นทางเดินรถที่กระจายกว้างมาก มีการแสดงแต่ละสายรถไฟใต้ดินด้วยสีต่างๆ ที่แตกต่างกันและป้ายกำกับตลอดจนเสียงประกาศหลายภาษา ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ่นรถไฟได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากจะสามารถใช้รถไฟใต้ดินของกรุงโซลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดรถไฟใต้ดินระดั บโลกมาอย่างต่อเนื่องอย่างปลอดภัยและสะอาดสดชื่นแล้ว รถไฟใต้ดินทุกขบวนรวมทั้งสถานีรถไฟใต้ดินยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการอย่า งครบครันอีกด้วย โดยรายละเอียดของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการมีดังต่อไปนี้

 • ·ลิฟต์
 • ·ลิฟต์สำหรับยกวีลแชร์และแผ่นสโลป
 • ·ระบบให้ข้อมูลผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน
 • ·ทางเดินเบรลล์บล็อกสำหรับคนตาบอด
 • ·ช่องผ่านเข้าออกสำหรับวีลแชร์
 • ·เครื่องขายบัตรโดยสารสำหรับผู้พิการ
 • ·ปรับระยะห่างของชานชาลาขึ้นรถเพื่อปิดช่องว่างระหว่างตัวรถกับชานชาลา
 • ·ประตูกั้นชานชาลา
 • ·ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
 • ·จัดที่นั่งสงวนเพื่อผู้พิการไว้ทุกโบกี้รถ

* บางสถานีที่เก่าและขนาดเล็กอาจจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

 

Elevators
ลิฟต์

เกือบทุกสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซลมีลิฟต์ ส่วนใหญ่ติดตั้งไว้เพื่อให้โดยสารจากด้านบนสุดลงไปถึงจุดจำหน่ายตั๋วที่อยู่ใต้ดิน หากต้องการขึ้นลิฟต์ลงไปจนถึงชานชาลา จะต้องเปลี่ยนไปใช้ลิฟต์อื่น หากมีเครื่องอ่านบัตรโดยสารติดตั้งไว้หน้าลิฟต์ที่อยู่ด้านบนสุดหรือลิฟต์ที่อยู่ชานชาลา นั่นหมายความว่าสามารถขึ้นลิฟต์ตัวเดียวไปถึงด้านบนสุดหรือชานชาลาได้ แม้ว่าลิฟต์ที่ติดตั้งใหม่ตามสถานีที่เก่าแล้วอาจจะใช้งานยุ่งยากบ้าง แต่ก็มีป้ายบอกวิธีการใช้งานอย่างชัดเจน และลิฟต์ที่อยู่ด้านบนสุดส่วนใหญ่ไม่มีป้ายบอกทางไป แต่สามารถสังเกตุได้จากลักษณะที่เป็นกระจกขนาดใหญ่ตั้งอยู่

* บางสถานีที่เก่าและขนาดเล็กอาจจะไม่มีลิฟต์หรือใช้ได้เพียงบางช่วงเท่านั้น

Wheelchair Access Gate
ช่องเข้าออกสำหรับวีลแชร์

ในสถานีรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่มีช่องผ่านเข้าออกแบบหมุน แต่สถานีเก่า ๆ ยังเหลือใช้อยู่ ตามสถานีเช่นนี้ จะมีช่อง ผ่านเข้าออกสำหรับวีลแชร์แทน กรณีเช่นนี้ เพียงนำบัตรโดยสารแตะที่เซ็นต์เซอร์ก็ผ่านช่องเข้าออกได้แล้ว

Wheelchair Lifts
ลิฟต์ยกวีลแชร์

สถานีเก่า ๆ ที่ไม่มีลิฟต์จะติดตั้งลิฟต์ยกวีลแชร์เอาไว้ เมื่อกดเรียกเจ้าหน้าที่ประจำสถานี ก็จะได้รับความช่วยเหลือในการใช้ลิฟต์ยก วีลแชร์

Priority Seating
ที่นั่งสงวน

ตรงริมสุดทั้งสองข้างของทุกโบกี้ในขบวนรถไฟแต่ละขบวนจะมีที่นั่งเฉพาะไว้สำหรับผู้โดยส ารที่สูงอายุและมีความพิการ ที่พื้นชานชาลาจะมีสัญลักษณ์บอกเป็นสีเขียวขนาดใหญ่ว่าตำแหน่งของที่นั่งเฉพาะบนขบว นรถไฟอยู่ที่ไหน ในจุดดังกล่าวนี้ ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะห่างระหว่างชาวชาลากับตัวรถ และทุกโบกี้ที่มีที่นั่งเฉพาะยังเป็นพื้นที่สำหรับจอดวีลแชร์หรืออุปกรณ์พยุงเดินด้วย

스크린도어
ประตูกั้นชานชลา

ทุกสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซลติดตั้งประตูกั้นชานชลาเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารตกลงไปยั งรางรถไฟ ประตูกั้นชานชลาจะเปิดหลังจากรถไฟเข้ามาจอดเทียบชานชาลาแล้ว

> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟใต้ดิน (อังกฤษ)

> ดูลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในแต่ละสถานี (อังกฤษ)

Taxi
แท็กซี่

ค่าแท็กซี่ของเกาหลีถือว่าถูกที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ใช้โดยสารเพื่อท่องเที่ ยวในกรุงโซลอย่างสะดวกสบายที่สุด ในกรุงโซลมีแท็กซี่ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ แบบธรรมดา แบบอินเตอร์ แบบเดอลักซ์ แบบจัมโบ้ และแบบสำหรับผู้พิการ แท็กซี่แต่ละ ประเภทแยกได้ตามสีของรถ เป็นยานพาหนะสำหรับคมนาคมที่ประสิทธิภาพสูงสุดเวลาเดินทางระยะใกล้ ๆ หรือบริเวณใกล้เคียงไม่มี สถานีรถไฟใต้ดิน

Wheelchair Accessible Call Taxis
คอลแท็กซี่สำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์

ที่โซลมีแท็กซี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้วีลแชร์ รถแท็กซี่แบบแวนสีเหลืองสำหรับผู้พิการจะมีแผ่นรองสโลปหรือลิฟต์ยกและสามารถบรรทุก วีลแชร์ 1 คันพร้อมกับผู้โดยสาร 5 คนได้ แท็กซี่สำหรับผู้พิการนี้ใช้ได้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(รวมทั้งชาวเกาหลีที่มีความพิ การ ด้วย)ที่ใช้วีลแชร์เท่านั้น และจะต้องจองล่วงหน้า แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันมีจำนวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงทำให้ต้อง รอเวลาที่รถจะมารับนานถึง 30-60 นาทีโดยเฉลี่ย

ค่าโดยสารแท็กซี่สำหรับผู้พิการวีลแชร์จะถูกกว่าแท็กซี่แบบธรรมดาและไม่มีการคิดค่าบริกา รเพิ่มจากค่าโดยสาร
ค่าโดยสาร :

 • -5กม. แรก 1,500 วอน
 • -5-10กม. เพิ่ม 300 วอนต่อ 1 กม.
 • -10กม. ขึ้นไป เพิ่ม 35 วอนต่อ 1 กม.
 • -กรณีวิ่งบนทางด่วน ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าผ่านทางเอง

เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
โทรจอง : +82-2-1588-4388

 

 

 

แท็กซี่ธรรมดา

แท็กซี่แบบธรรมดาปัจจุบันมีสีส้ม สีขาว และสีเทา เป็นแท็กซี่ที่พบเห็นมากที่สุดในกรุงโซลจึงเรียกขึ้นได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แม้ว่าแท็กซี่แบบธรรมดาจะมีค่าโดยสารที่ถูกที่สุด แต่ก็อาจจะไม่ได้นรับการบริกาที่ดีที่สุดเสมอไป

 

แท็กซี่อินเตอร์

แท็กซี่อินเตอร์จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ที่ตัวรถว่า “อินเตอร์เนชันแนล” ค่าโดยสารแพงกว่าแท็กซี่แบบธรรมดาเล็กน้อยแต่โดยพื้นฐานแล้วคนขับรถจะสามารถพูดภ าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีนได้ แท็กซี่อินเตอร์มีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นจึงควรโทรจองล่วงหน้า

คอลเซ็นเตอร์แท็กซี่อินเตอร์: +82-2-1644-2255
อีเมล : reserve@intltaxi.co.kr

 

แท็กซี่เดอลักซ์

แท็กซี่แบบเดอลักซ์ตัวรถจะเป็นสีดำและคาดสีทองด้านข้าง ค่าโดยสารแพงกว่าแท็กซี่แบบธรรมดาแต่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยกว่า เนื่องจากคนขับรถแท็กซี่แบบเดอลักซ์จะต้องรักษาสภาพใบขับขี่โดยต้องมีประสบการณ์ขับร ถที่ไม่ประสบอุบัติเหตุเลย 10 ปีขึ้นไป การเรียกแท็กซี่แบบเดอลักซ์จะยากกว่าแบบธรรมดา ดังนั้นจึงควรโทรจองล่วงหน้า

* แท็กซี่แบบธรรมดา แบบอินเตอร์ และแบบเดอลักซ์จะบรรจุถังแก๊ซ LPG ไว้ที่ห้องเก็บของท้ายรถจึงอาจจะใส่วีลแชร์ไม่ได้

 

แท็กซี่จัมโบ้

แท็กซี่จัมโบ้มีสีดำเช่นเดียวกันและขนาดใหญ่กว่าแวน แม้ว่าจะไม่ใช่รถสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่จึงเอาวีลแชร์ใส่ได้ในกรณีที่จำเป็น แท็กซี่แบบจัมโบ้ก็ต้องจองไว้ล่วงหน้าหรือโทรไปเรียกเช่นกัน

 

แท็กซี่เช่าเหมา

แท็กซี่เช่าเหมาสามารถเหมาได้สูงสุดทั้งวัน แม้ว่าค่าเหมาจะแพง แต่หากเปรียบเทียบกับการขึ้นแท็กซี่หลาย ๆ คันหรือต้องโทรเรียกแท็กซี่แล้ว แท็กซี่แบบเหมาก็อาจจะเป็นวิธีที่สะดวกกว่าก็ได้ กรณีต้องใช้วีลแชร์ อาจจะไม่เหมาะที่จะเหมาแท็กซี่แบบธรรมดา แนะนำให้เหมาะแท็กซี่แบบจัมโบ้ซึ่งอาจจะสะดวกสบายกว่า

* คอลแท็กซี่สำหรับผู้พิการไม่สามารถเหมาได้

> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กซี่ (อังกฤษ)

 

รถเมล์

ในกรุงโซลมีระบบรถเมล์ขนส่งมวลชนที่ก้าวหน้ามาก สามารถนั่งรถเมล์ไปถึงได้แม้ที่ไม่มีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ใกล้ ๆ ปัจจุบันในปี 2013 ประมาณ 30% ของรถเมล์สาธารณะทั้งหมดของกรุงโซลเป็นรถเมล์พื้นต่ำ และกรุงโซลมีแผนที่จะขยายให้เป็น 55 % ภายในปี 2017 รถเมล์พื้นต่ำนี้พัฒนาให้เป็นรถเมล์ที่ไม่มีบันไดขึ้นลงเพื่อให้ผู้โดยสารที่สูงอายุและมีความพิ การด้านการเคลื่อนไหวสามารถใช้ได้ คนขับรถจะช่วยปูพื้นสโลปลงเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถจอดวีลแชร์และล็อคล้อไว้ในบริเวณ ที่กำหนดบนรถ นอกจากนี้แล้ว รถเมล์สาธารณะทุกคันจะมีที่นั่งสงวนสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอตลอดจนผู้พิการด้วย.

 

* เนื่องจากปริมาณรถเมล์พื้นต่ำที่ให้บริการอยู่มีจำกัด หากเป็นไปได้ ควรใช้แท็กซี่หรือรถไฟใต้ดิน

 

สรุป : รถไฟใต้ดินเป็นการคมนาคมที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเดินทางระยะไกล แต่ไม่ใช้การคมนาคมที่ดีที่สุดเสมอไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความพิการ กรุณาตรวจสอบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ(คลิกที่นี่เพื่อไปยังลิงค์link here)ในสถานีที่จะขึ้นรถ ลงรถ และเปลี่ยนสถานี กรณีใช้วีลแชร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สถานีที่มีแต่ลิฟต์ยกวีลแชร์เท่านั้นที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ แท็กซี่จะดีที่สุดสำหรับการเดินทางระยะสั้น ๆ หรือการเดินทางไปจุดที่ไม่มีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ใกล้ ๆ แท็กซี่แบบธรรมดาอาจจะเรียกได้ง่ายที่สุด แต่ไม่สามารถใส่วีลแชร์ได้ หากวางแผนจะไปหลาย ๆ ที่ แท็กซี่แบบเช่าหมาน่าจะเป็นการคมนาคมที่สะดวกที่สุดแม้ว่าจะมีราคาแพง คอลแท็กซี่สำหรับผู้พิการมีความสะดวกสบายแต่อาจทำให้ลำบากได้เนื่องจากต้องรอนาน รถเมล์พื้นต่ำที่ให้บริการอยู่มีปริมาณที่จำกัดและป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ จึงไม่ขอแนะนำให้ใช้

 

 

เบอร์โทรให้คำแนะนำกรณีต้องไปโรงพยาบาลหรือสถานกรณ์ฉุกเฉิน

 

กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน กรุณาโทรไปที่ ,119พิกัดที่อยู่ของผู้ที่โทรแจ้งจะปรากฏอัตโนมัติและจะมีการต่อสายให้คุยผ่านทางล่าม รถพยาบาลฉุกเฉินจะถูกจัดส่งไปอย่างทันท่วงทีและไม่มีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์อื่น ๆ กรุณาโทรไปที่ 1339(สำหรับ โทรศัพท์มือถือและพื้นที่อื่นนอกกรุงโซลโทร 02-1339) จะมีแพทย์และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ คอยให้ความช่วยเหลือการทางแพทย์