Essential-Info-Thai

วันหยุดราชการ

Travel Info ข้อมูลท่องเที่ยวที่จำเป็น Essential-Info-Thai

วันหยุดราชการ

 

 

วันหยุดราชการ

 

ชาวเกาหลีใช้ปฏิทินสากล และวันหยุดราชการของเกาหลีทั้งหมด 11 วันส่วนใหญ่มีวันที่ที่กำหนดตายตัว แต่อย่างไรก็ตาม วันหยุดราชการบางส่วนจะใช้ตามปฏิทินจันทรคติ ร้านค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ ส่วนใหญ่มักจะเปิดตลอดทั้งสัปดาห์แม้เป็นวันหยุดราชการยกเว้นวันหยุดสำคัญอย่างตรุษจีนและวันไหว้ พระจันทร์ที่จะไม่เปิด

 

 

January 1
วันที่ 1 มกราคม : วันปีใหม่

วันที่ 1 มกราคมเป็นวันหยุดราชการในเกาหลีซึ่งออฟฟิตและบริษัทเป็นจำนวนมากอาจจะไม่ทำ งาน ในวันนี้ ชาวเกาหลีจะสวัสดี ปีใหม่กันในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงและจัดงานเลี้ยงในวันส่งท้ายปี แต่งานเทศกาลฉลองปีใหม่ส่วนใหญ่จะไปจัดขึ้นในวันตรุษ ซึ่งมีความหมายถึงวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ

January 1 (Lunar)
วันตรุษ(วันแรกของปีตามปฏิทินจัทรคติ)

วันตรุษเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเกาหลีวันตรุษมีความหมายคือเป็นวันแรกของปีตามปฏิทินจัทรคติและนับ 1 วันก่อน และหลังวันตรุษเป็นวันหยุดราชการด้วย เมื่อวันตรุษ 2 วันใกล้เข้ามา ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ จะวุ่นวายไปด้วยผู้คน ที่มาจับจ่ายซื้อของและการจราจรจะติดขัดเนื่องจากผู้คนจะพากันเดินทางจากกรุงโซลอ อกไปยังต่างจังหวัด นักท่องเที่ยวที่มาใน ช่วงนี้ควรทราบว่าจะมีร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ปิดเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับสถานที่ด้านวัฒนธรรมอย่างหมู่ บ้านนัมซานฮันอก พิพิธภัณฑ์ หรือวังต่าง ๆ จะจัดงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมืองของเกาหลี

March 1
วันที่ 1 มีนาคม : วัน 3,1

วัน 3,1 เป็นวันรำลึกถึงการเคลื่อนไหวในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1919 ในวันนี้ ชาวเกาหลีได้ปฏิญาณเพื่อเรียกร้องอิสรภาพ จากประเทศญี่ปุ่นที่สวนสาธารณะทับโกล(เดิมชื่อสวนสาธารณะพาโกดา) และการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพนี้ได้กระจาย ไปทั่วทั้งประเทศ หลังจากวันนั้น ก็ต่อเนื่องไปถึงการก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีชั่วคราว

April 8 (Lunar)
วันที่ 5 พฤษภาคม : วันเด็ก

พังจองฮวัน เป็นทั้งนักเขียนวรรณกรรมเด็กและนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมเป็นผู้ประกาศให้มีวันเด็กขึ้นครั้งแรก ในประเทศเกาหลีในปี 1923 ต่อมา ก็มีการกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันฉลองให้กับเด็กทุกวัย ในวันนี้ ทั้งสวนสนุก สวนสัตว์ และอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ จะเต็มไปด้วย ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวซึ่งมากันเป็นครอบครัว

May 5: Children’s Day
วันที่ 8 เดือน 4(ตามปฏิทินจัทรคติ) : วันวิสาขบูชา

ประเทศเกาหลีมีวันระลึกถึงวันประสูติของพระพุธเจ้าคือวันที่ วันที่ 8 เดือน 4 ตามปฏิทินจัทรคติในวันนี้ จะมีการจัดงานและการเดินขบวน แห่ของวัดต่าง ๆ ตลอดจนการจุดโคมไฟสีต่าง ๆ เพื่ออธิษฐานขอพร ตามถนนจะประดับประดาไปด้วยโคมไฟ ชาวเกาหลีเองก็จะพากัน มาเที่ยวชมงานเทศกาลโคมไฟและขบวนแห่ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ใกล้จะถึงวันหยุดนี้

June 6: Memorial Day
วันที่ 6 มิถุนายน : วันรำลึกวีรชน

วันรำลึกวีรชนเป็นวันที่แสดงถึงการจดจำวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติและความรักชาติของชาวเกาหลี ในวันนี้จะมีการจัดงานขึ้นทั่วประเทศ โดย เฉพาะการจัดพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวีรชนซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุสานวีรชนแห่งชาติกรุงโซ ล จะมีตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลมาร่วมพิธีด้วย ไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมพิธีรำลึกนี้ได้ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการจัดงานวางพวงมาลาตามอนุสรณ์สถาน และอนุสาวรีย์ต่าง ๆ เพื่อสดุดีวีรชนด้วย ในเวลา 10 นาฬิกา จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นประมาณ 1 นาที เพื่อให้ประชาชมยืนสงบนิ่ง ตามบ้านเรือน ประชาชนทั่วไปก็จะประดับธงชาติเอาไว้ด้วย

August 15: Liberation Day
วันที่ 15 สิงหาคม : วันประกาศเอกราช

วันประกาศอิสรภาพเป็นวันรำลึกถึงการที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการในสงครามโลก ครั้งที่ 2 และสิ้นสุดการยึดครองโดย ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 35 ปี สาธารณรัฐเกาหลีได้ก่อตั้งขึ้นใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ในวันนี้จะมีการจัดงานรำลึกต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นที่อนุสรณ์สถานการประกาศเอกราชที่เมืองชอนอั น ในวันนี้ ผู้คนจะนำธงชาติออกมาประดับ ไว้นอกบ้าน

August 15 (Lunar): Chuseok (Korean Thanksgiving)
วันที่ 15 เดือน 8(ตามปฏิทินจัทรคติ) : วันไหว้หระจันทร์่

วันไหว้พระจันทร์หรือบางครั้งก็เรียกว่าวันเพ็ญใหญ่เป็นหนึ่งในวันเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเกาหลีซึ่งอีก วันหนึ่งคือวันตรุษนั่นเอง วันไหว้พระ จันทร์ตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติและจะนับ 1 วันก่อนและหลังวันนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องด้วย ในวันไหว้พระจันทร์ ครอบครัวจะมารวมกันเพื่อไหว้บรรพบุรุษและไปเยี่ยมหลุมศพบรรพบุรุษพร้อมกับรับประทานขน มไหว้พระจันทร์และอาหารพื้นเมืองของเกาหลีด้วยกัน ชาวเกาหลีจะรู้ได้ว่าใกล้จะถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วเมื่อตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้าเต็มไปด้วยผู้คนที่พากันมาหาซื้อของขวัญและ อาหารก่อนจะถึงวันไหว้พระจันร์ รวมถึงตามทางด่วนออกไปต่างจังหวัดก็จะเต็มไปด้วยรถยนต์ที่มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดของตนเอง ช่วงวันหยุด ยาววันไหว้พระจันทร์ ร้านค้าและร้านอาหารเป็นจำนวนมากจะปิด แต่จะได้เห็นการจัดงานแข่งขันกีฬาพื้นเมืองอย่างมวยปล้ำเกาหลี หรือชักกะเย่อ และการจัดงานต่าง ๆ ตามสถานที่ทางวัฒนธรรมอย่างวังหรือพิพิธภัณฑ์ด้วย

October 3: National Foundation Day
วันที่ 3 ตุลาคม : วันก่อตั้งประเทศ

วันก่อตั้งประเทศเป็นวันรำลึกการก่อตั้งราชอาณาจักรโคโชซอนของเกาหลีขึ้นเป็นครั้งแรก ว่ากันว่าทันกุนซึ่งเป็นหลานของฮวันอินเป็นผู้สร้างโคโชซอน ขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2333 ปีก่อนคริสต์ศักราช ทุกวันนี้ ยังมีความเชื่อในเทพเจ้าตามลัทธิชอนโดและลัทธิแทจงว่าบรรพบุรุษของชนชาติฮั่นคือเทพเจ้า

October 9: Hangeul Day
วันที่ 9 ตุลาคม : วันฮันกึล

วันฮันกึลเป็นวันรำลึกถึงการประดิษฐ์อักษรฮันกึลซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาเกาหลีขึ้นและประกาศใช้ ฮันกึลเป็นตัวอักษรที่พระเจ้าเซจงมหาราช ประดิษฐ์ขึ้นในเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของปี 1447 วันฮันกึลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการในปี 1945 ได้ถูกยกเลิกในปี 1991 จึงเป็นเพียงวันรำลึกถึงของประเทศเท่านั้น แต่ต่อมาในปี 2013 ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการอีกครั้งและมีการจัดงานต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ แสดงเกี่ยวกับการใช้อักษรฮันกึล งานเทศกาลต่าง ๆ และการแสดงปาฐกถา ขึ้นทั่วประเทศในวันนี้ด้วย

December 25: Christmas Day
วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส

ในประเทศเกาหลีซึ่งมีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมาก วันคริสต์มาสเป็นวันที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งมากขึ้นทุกขณะ วันคริสต์มาสเป็นวันเฉลิม ฉลองการประสูติของพระเยซู ดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะเดินทางไปสวดมนต์ที่โบสถ์กันเป็นจำนวนมากในวันนี้ ในขณะเดียวกัน ชาว เกาหลีจำนวนไม่น้อยจะถือว่าวันคริสต์มาสเป็นวันหยุดที่โรแมนติกและจะใช้เวลาในวันนี้ในการ ไปเที่ยวกับคนรักหรือจัดสนุกกันในครอบครัว