Skip Navigation
Announcements

Announcements

Announcement of winners for Seoul Travel In K-Drama !
Last Post :
2017.10.20
Poster name :
김지환

Kết quả cuộc thi Khám phá Seoul qua phim truyền hình
 
Danh sách người đoạt giải chương trình Chuyến đi khám phá Seoul.
 
Để nhận phần thưởng, mời các bạn phản hồi thông tin cá nhân (bao gồm: Tên tài khoản mạng xã hội và email cá nhân) vào email: seoulevent1@gmail.com trước ngày 27/10/2017.
 
■Danh sách người đoạt giải■
Giải nhất: Một cặp vé khứ hồi Hà Nội-Seoul dành cho (Một cặp vé)
<sns id>
 Tr*n T*ị K**u N*ân
 
Giải nhì: 60 Amazon gift cards trị giá 30USD
<sns ids>
Cu**g T**m Hạ *n Tr** B*o T*u B*nh
d*e**hu**g2210 Ho**g Y*n M*i N*_
N*u**n Ng*c L*n Đ**ng M**h Án* Ar**ut L**za
Lê H**ền Tr**g M* Th*o Ph**ng Ngu**n
ng**en v**ng Ngu**n H*a K**B* My
D**g Đ* Ph***g Th*o Dư**g N*ọc L*m
Hy *y T**nh T**m T**n Li**
T**ng T**y Lê Ph**g T**ơng N**n K*m
N***ễn N**ng Gi**g C*i T*m Ph**
Tr** H**ền Th**h T*m N**yễn T*ị Tra**g
B*i Th* Hư**g cs**et2*98 Ng**ễn T*ị X**n Tâ*
Q**nh A*h Ng***n M**h H*ệ H*n N**yen
원*영 Y* Ry*k He**n Ng**ễn
Ba* C**u N**yen VN***h35**4730 Qu**h A*h Ph*m
K*m H**g M* C**n V* Dư**g Vi** C**ng
N* Nô N**c Á*h D*t Ng**en
Tư**g Tư**g V* Mỹ *ỹ d**ng ngu**n
M* H**nh T* R**g S* Ngo**ai T*an
T*u T**ang Ngu**n V* K**nh L**h P**ơng H**h
B**`s B**`s V* B**gtan Vũ H*i *ến
 
 
Thông tin này chỉ phục vụ mục đích của cuộc thi
Vé máy bay có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2017.