Skip Navigation
> Visit Seoul Service> Travel Info> ข้อมูลท่องเที่ยวที่จำเป็น> Essential-Info-Thai

การคมนาคมในกรุงโซล

Published Date : / Edited Date : Feb 13, 2019

ทุกอย่างที่ควรรู้เมื่อจะเดินทางในกรุงโซล

 

 

รถไฟใต้ดิน

 

เส้นทางเดินรถไฟใต้ดิน

> ดูเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินอินเตอร์แอกทีฟ (บริการข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร เวลาที่ใช้ถึงปลายทาง เป็นต้น)

 

※ คลิกแผนที่ด้านล่างหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Metro Lines in Seoul Metropolitan Area

 

ระบบคมนาคมสาธารณะและแท็กซี่ในกรุงโซลมีเครือข่ายการเดินรถที่ทั่วถึงมาก รถไฟใต้ดินกรุงโซลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถไฟใต้ดินระดับโลกที่มีความสะดวกส บาย สะอาด และรวดเร็วมาโดยตลอดนี้เป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวกรุงโซลได้อย่างคุ้มค่าที่สุด รถไฟวิ่งตั้งแต่ตี 5 ครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนโดยประมาณ เส้นทางการเดินรถโดยรวมมีสีที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสายและมีชื่อสถานีกำกับเป็นทั้งภาษาเก าหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนตัวเต็ม เมื่อขึ้นรถไฟใต้ดิน จะต้องใช้บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวหรือบัตรคมนาคม บัตรโดยสารเที่ยวเดียวสามารถซื้อได้ตามสถานีรถไฟใต้ดินโดยค่าโดยสารบวกค่าประกันบัตร 500วอนเข้าไปกับค่าเดินทางถึงปลายทางที่แน่นอน บัตรคมนาคมที่เรียกว่ามีมันนี่(T-money)ส่วนใหญ่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ สามารถเปลี่ยนสายรถไฟได้โดยไม่คิดค่าโดยสารเพิ่ม และผู้ถือบัตรทีมันนี่ยังสามารถเปลี่ยนระหว่างรถเมล์กับรถไฟใต้ดินได้ฟรีด้วย ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สามารถดาวน์โหลดแอพต่าง ๆ เช่น แอพรถไฟใต้ดินกรุงโซล แอพข้อมูลรถไฟใต้ดินทั่วประเทศเมโทรอยด์ เนวิเกชั่นรถไฟใต้ดินค่าค่าโอ ที่บอกข้อมูลเส้นทางเดินรถ เวลา วิธีเปลี่ยนรถ เป็นต้น เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย

 

 

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน
ประเภทผู้โดยสาร ทีมันนี่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว
ทั่วไป(19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 1,250 วอน 1,350 วอน
เยาวชน(13-18 ปี) 720 วอน 1,350 วอน
เด็ก(6-12 ปี) 450 วอน 450 วอน

 

※ ค่าโดยสารสายสนามบินและสายชินบุนดังจะมีค่าโดยสารที่บวกเพิ่มจากนี้
※ 10-40กม. : เพิ่มขึ้น 100 วอนทุก 5 กม.
※ เกิน 50 กม. : เพิ่มขึ้น 100 วอนทุก 8 กม.
※ ผู้ถือบัตรทีมันนี่จะได้รับส่วนลด 100 วอนจากค่าโดยสารผู้ใหญ่ทุกครั้งที่ขึ้นรถ

 

วิธีขึ้นรถ

1. ป้ายบอกชื่อสถานีรถไฟจะระบุเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษและแต่ละสายจะมีสีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้แล้วประตูทางออกแต่ละประตูยังระบุหมายเลขเอาไว้ด้วย

2. บัตรโดยสารเที่ยวเดียวสามารถซื้อได้ที่ตู้จำหน่วยตั๋วอัตโนมัติในสถานี เงินค่าประกันบัตร 500 วอนคืน สามารถรับคืนได้เมื่อคืนบัตรที่สถานีปลายทาง(ไม่จำเป็นต้องรับค่าประกันบัตรแบบนี้คืนเมื่อใช้บัตรทีมันนี่)

Choose the English menu
(เลือกเมนูภาษาอังกฤษ
Select “Single Journey Ticket
เลือก “บัตรโดยสารเที่ยวเดียว”
Choose the English menu
เลือกสถานีปลายทาง
Select “Single Journey Ticket
เลือกจำนวนผู้โดยสารและใส่เงินในช่องรับเงิน)

3. เมื่อผ่านช่องผ่านเข้าออก ให้นำบัตรโดยสารแตะที่เครื่องอ่านบัตร

4. เปลี่ยนสายได้ภายในสถานี โดยเดินไปตามป้ายบอกสายรถไฟที่ต้องการ(แยกตามสีสัญลักษณ์)

5. เมื่อถึงสถานีปลายทาง ให้นำบัตรโดยสารแตะที่เครื่องอ่านบัตรตรงช่องผ่านเข้าออก กรณีใช้บัตรโดยสารเที่ยวเดียว กรุณาคืนบัตรที่ “เครื่องรับเงินค่าประกันบัตรคืน” เพื่อรับเงินค่าประกัน 500 วอนคืน

6. หากค่าโดยสารในทีมันนี่หรือบัตรโดยสารเที่ยวเดียวไม่พอ สามารถใช้เครื่องคำนวณสรุปค่าโดยสารที่อยู่ใกล้ ๆ ช่องทางออกเพื่อเติมเงินได้

 

Deposit Refund Device

 

แท็กซี่

 

แท็กซี่ในกรุงโซลเป็นยานพาหนะที่ราคาถูกและมีประโยชน์ เนื่องจากมีปริมาณที่มากและราคาย่อมเยา จึงสามารถเรียกแท็กซี่ตามถนนหรือหาป้ายจอดแท็กซี่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ได้ไม่ยาก แท็กซี่ทุกคันติดมิเตอร์และคิดค่าโดยสารเริ่มต้นต่างกันเล็กน้อยตามประเภทแท็กซี่ซึ่งได้แก่ แบบธรรมดา แบบอินเตอร์ แบบเดอลักซ์ และแบบจัมโบ้ แท็กซี่ส่วนใหญ่จะรับค่าโดยสารทั้งเป็นเงินสด บัตรเครดิต และทีมันนี่ ค่าโดยสารจะแตกต่างออกไปตามประเภทของแท็กซี่ ระยะทางที่โดยสาร และช่วงเวลาที่โดยสาร

 

Regular Taxi
แท็กซี่แบบธรรมดา

แท็กซี่แบบธรรมดาเป็นแท็กซี่ที่ค่าโดยสารถูกที่สุดในกรุงโซลและมีปริมาณมากที่สุดจึงสามารถเรียกได้ง่ ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แท็กซี่แบบธรรมดาส่วนใหญ่จะมีสีส้ม แต่ยังมีสีขาว สีเทา และสีอื่น ๆ อีกด้วย

Deluxe Taxi
แท็กซี่แบบเดอลักซ์

แท็กซี่แบบเดอลักซ์คิดค่าโดยสารเริ่มต้นและค่าโดยสารตามระยะทางและระยะเวลาในการโดยสารแพงก ว่าแท็กซี่แบบธรรมดา แต่ไม่มีระบบชาร์จค่าโดยสารช่วงดึกและรถมีขนาดใหญ่และหรูหราทั้งยังให้บริการอย่างปลอดภัยสูงสุด ด้วย แท็กซี่แบบเดอลักซ์มีสีดำคาดสีทองและพบเห็นได้ตามโรงแรมใหญ่ ๆ และสถานที่ท่องเที่ยว

Jumbo Taxi
แท็กซี่จัมโบ้

แท็กซี่จัมโบ้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 8 คนและค่าโดยสารเท่ากับแท็กซี่แบบเดอลักซ์

ข้อควรระวัง

ควรระวังเรื่องความแตกต่างระหว่างแท็กซี่จัมโบ้ซึ่งเป็นยานพาหนะขนส่งผู้โดยสารตามกฎหมายกับคอล แวนที่คิดค่าโดยสารแพงกว่ามากเนื่องจากมุ่งขนส่งผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ ดูภายนอกแท็กซี่สองชนิดนี้จะคล้ายกัน แต่คอลแวนจะเขียนว่า “แวน” หรือ “คอลแวน” และไม่ใช้มิเตอร์ ในขณะที่แท็กซี่แบบจัมโบ้จะเขียนว่า “จัมโบ้” เอาไว้

International Taxi
แท็กซี่อินเตอร์

แท็กซี่อินเตอร์ที่เกิดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ คนขับรถจะสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เป็นต้น ที่ระบุไว้ข้าง ๆ รถได้อย่างคล่องแคล่ว แท็กซี่อินเตอร์สามารถจองล่วงหน้าได้หรืออาจเรียกตามข้างทางก็ได้ จะมีคำว่า “อินเตอร์เนชั่นแนล”ติดอยู่ตรงประตูรถ สีรถเป็นสีดำหรือสีส้ม ค่าโดยสารแพงกว่าแท็กซี่แบบธรรมดาเล็กน้อยและสามารถเหมาเวลาได้ประมาณ 3 ชั่วโมง อีกทั้งยังสามารถเรียกให้มารับที่สนามบินและใช้บริการนำเที่ยวโดยคิดค่าโดยสารตายตัวได้อีกด้วย

 

จอง : www.intltaxi.co.kr (อังกฤษ)

ค่าโดยสาร

 

ค่าโดยสาร
ค่าโดยสาร ทั่วไป เดอลักซ์/จัมโบ้ อินเตอร์
ค่าโดยสารเริ่มต้น 3,000 วอน/2km 5,000 วอน/3km 3,600 วอน/2km
ค่าโดยสารตามระย ะทาง 100 วอน/142m 200 วอน/164m 120 วอน/142m
ค่าโดยสารตามระย ะเวลา 100 วอน/35วินาที 200 วอน/39วินาที 120วอน/35วินาที
ค่าโดยสารชาร์จช่ วงดึก ชาร์จ 20%ตั้งแต่ เที่ยงคืน-ตี4 ไม่มี ไม่มี

 

※แท็กซี่อินเตอร์ใช้ระบบค่าโดยสารตายตัวจากสนามบินถึงปลายทางในตัวเมืองกรุงโซล(55,000-75,000 วอน)

 

 

รถเมล์

 

ระบบขนส่งสาธารณะของกรุงโซลก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ค่าโดยสารถูกและใช้สะดวก รถเมล์ทุกแบบมีสีต่างกันตามเส้นทางเดินรถ รถเมล์สีฟ้า(รถเมล์ตามเขต)วิ่งตามเส้นทางหลัก ๆ เชื่อมต่อกันกับเขตอื่น ๆ ภายในกรุงโซล รถเมล์สีเขียว(รถเมล์ตามสถานีรถไฟใต้ดิน)เป็นรถเมล์เชื่อมต่อสถานีรถไฟใต้ดินกับเขตต่าง ๆ ที่รถเมล์สีฟ้าวิ่ง รถเมล์มินิสีเขียวขนาดเล็กลงมาเล็กน้อย(รถเมล์ตามสถานีรถไฟใต้ดิน) วิ่งภายในเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ หรือวิ่งระยะทางสั้น ๆ ในพื้นที่ รถเมล์สีเหลือง(รถเมล์วิ่งเวียน) เป็นสายที่วิ่งเวียนระหว่างในตัวเมืองและรถเมล์สีฟ้า(รถเมล์วิ่งระยะยาว)เชื่อมต่อระหว่างในตัวเมื องกับปริมณฑล ทั้งนี้ เนื่องจากป้ายและข้อมูลตามป้ายรถเมล์แบบภาษาอังกฤษยังมีไม่พียงพอจึงอาจทำให้นักท่องเที่ย วที่เพิ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกมีปัญหาในการใช้ได้ ด้วยเหตุนี้ บนรถเมล์จึงมีประกาศแจ้งป้ายรถเมล์เป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษแทนเมื่อรถวิ่งผ่านแต่ละ ป้าย ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดแอพบอกข้อมูลการเดินรถเมล์ ณ เวลาจริง เช่น โซลบัส(SeoulBus)เป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษได้

 

ค่าโดยสาร

 

ค่าโดยสาร
รถเมล์ ทั่วไป เยาวชน(13-18ปี) เด็ก(6-12ปี)
สีฟ้า, สีเขียว 1,300 วอน 1,300 วอน 450 วอน
มินิ(รถเมล์ตามสถานีรถไ ฟใต้ดิน) 1,000 วอน 550 วอน 300 วอน
สีเหลือง 1,200 วอน 1,200 วอน 350 วอน
สีแดง 2,400 วอน 2,400 วอน 1,200 วอน

 

※ ผู้ถือบัตรทีมันนี่จะได้รับส่วนลด 100 วอนจากค่าโดยสาร

※ ผู้ถือบัตรทีมันนี่สามารถต่อรถเมล์คันอื่นหรือเปลี่ยนระหว่างรถเมล์กับรถไฟใต้ดินโดยไม่เสียค่าโดยสารเพิ่ มได้สูงสุด 4 ครั้ง โดยจะต้องนำบัตรทีมันนี่ไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรคมนาคมที่อยู่ตรงประตูหน้าหรือประตูหลังของรถเมล์เมื่ อลงรถหากต้องการเปลี่ยนไปขึ้นรถอื่น และจะต้องต่อรถภายใน 30 นาทีหลังจากลงรถคันก่อน(1 ชั่วโมงสำหรับช่วงเวลาระหว่าง 3 ทุ่ม – 7 โมงเช้า)

 

เดินทางระหว่างเมือง

 

รถไฟความเร็วสูง(KTX)

KTXเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงของเกาหลีที่เชื่อมระหว่างกรุงโซลกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 300km/ชม. ใช้เวลาเดินทางจากกรุงโซลถึงพูซานประมาณ 2 ชั่วโมง 18 นาที ตั๋วรถสามารถซื้อล่วงหน้าได้สูงสุด 60 วันที่สถานีรถไฟ ที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ บริษัททัวร์ และทางเว็บไซต์ทางการของ KTX (เว็บไซต์การถไฟ) (อังกฤษ)

 

Korea Train Express (KTX)

 

 

ค่าโดยสาร

 

KTX ค่าโดยสาร
สายรถไฟ เส้นทางเดินรถ จันทร์-พฤหัสบดี ศุกร์-อาทิตย์/วันหยุด
สายคยองบู โซล(สถานีโซล)/พูซาน 43,000-53,700วอน 46,500-57,700วอน
สายโฮนัม โซล(สถานียงซาน)/ควังจู 36,900วอน 39,700วอน
สายโฮนัม โซล(สถานียงซาน)/มกโพ 41,600วอน 44,700วอน
สายคยองจอน โซล(สถานีโซล)/มาซาน 48,600วอน 52,300วอน
สายชอนลา โซล(สถานียงซาน)/ยอจูเอ็กซ์โป 42,800วอน 46,000วอน

 

 

รถบัสด่วน

รถบัสด่วนที่เชื่อมกรุงโซลกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศเป็นยานพาหนะคมนามคมที่สะดวกสบายในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไม่มีรถไฟเ ชื่อมไปถึง ประเทศเกาหลีมีสถานีขนส่งรถประจำทางหลัก 2 แห่งคือสถานีขนส่งรถบัสด่วนและสถานีขนส่งโซลตะวันออก สถานีขนส่งรถบัสด่วนแบ่งออกเป็นสถานีสายคยองบู/ยองดง กับสถานีสายโฮนัมซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้และภาคตะวันออกกับกรุงโซล สถานีขนส่งโซลตะวันออกเป็นสถานีขนส่งที่เชื่อมระหว่างกรุงโซลกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศ สถานีขนส่งรถบัสด่วนตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินสถานีขนส่งรถบัสด่วน(รถไฟใต้ดินสาย 3,7,9) และสถานีขนส่งโซลตะวันออกตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินสถานีคังบยอน(รถไฟใต้ดินสาย2) เวลาเดินรถแตกต่างกันไปตามเส้นทาง แต่ส่วนใหญ่วิ่งตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงตี 2

 

 

ค่าโดยสารและเส้นทางเดินรถ

ค่าตั๋วโดยสารอยู่ที่ 3,000 วอน – 35,000 วอน แตกต่างกันตามจุดหมายปลายทาง สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วในวันที่เดินทาง เวลาซื้อตั๋ว สามารถเลือกประเภทรถแบบพิเศษที่นั่งกว้างสบาย 3 ที่นั่งต่อแถวหรือแบบธรรมดา 4 ที่นั่งต่อแถวได้

> ข้อมูลเส้นทางเดินรถของสถานีขนส่งรถบัสด่วน (อังกฤษ)

 

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งคยองบุ/ยองนัม

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งคยองบุ/ยองนัม
เมืองใหญ่ พูซาน, อุลซาน, แทกู, แทจอน
จังหวัดคยองกี อีชอน, อันซอง, พยองแท่ก
จัวหวัดคังวอน ซกโช, คังนึง, ซัมชอก
จังหวัดชุงชอง คงจู, ชอนอัน, ชองจู
จังหวัดคยองซัง ชินจู, คยองจู, โพฮัง

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโฮนัม

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโฮนัม
จังหวัดชอนลาเหนือ ชอนจู, นัมวอน, ซุนชัง
จังหวัดชอนลาใต้ ควังจู, มกโพ, ยอซู
จังหวัดชองชองเหนือ ชุงจู, ชองจู
จังหวัดชุงชองใต้ ยูซอง, นนซาน, ชองยัง
จังหวัดคังวอน ชุนชอน, ชอลวอน, โพชอน
จังหวัดคยองซังเหนือ อันดง, ยองจู, เยชอน

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโซลตะวันออก

 

ปลายทางหลักของสถานีขนส่งโซลตะวันออก
จังหวัดคยองกี อีชอน, ยอจู, พยองแทก
จังหวัดคังวอน ซกโช, คังนึง, ซัมชอก
จังหวัดชุงชอง คงจู, ชอนอัน, ชองจู
จังหวัดคยองซัง ชินจู, คยองจู, โพฮัง
จังหวัดชอนลา คุนซาน, ซุนชอน, ชินโด

 

การขึ้นรถ

เมื่อซื้อตั๋วรถแล้ว ให้ไปยังประตูขึ้นรถตามหมายเลขที่ระบุไว้ในตั๋ว สัมภาระขนาดใหญ่สามารถใส่ไว้ใต้ท้องรถได้ กรณีระยะเวลาในการเดินทางยาวนาน จะมีการแวะพักระหว่างทางที่จุดพักรถของทางด่วนประมาณ 10 นาที

 

 

รถไฟกึ่งความเร็วสูงระหว่างเมือง

ITXเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกรุงโซลและสถานีชุนชอนไปยังทิศตะวันออกของจังหวัดคังวอน ในรถไฟITXมีพนักงานต้อนรับที่คอยขายขนมขบเคี้ยวและเครื่อมดื่มระหว่างการเดินทางด้วย

 

 

ค่าโดยสาร

ตั๋วโดยสารสามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ทางการ (คลิก) ล่วงหน้าสูงสุด 30 วันก่อนวันออกเดินทางหรือซื้อที่เครื่องจำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟ ค่าตั๋วโดยสาร(จากสถานียงซาน)ถึงชองยังนี 3,000 วอน ถึงคาพยอง(เกาะนามิ)6,900 วอน ถึงชุนชอน 9,800 วอน

 

 

บัตรพาสท่องเที่ยว

 

ทีมันนี่

บัตรทีมันนี่เป็นบัตรโดยสารเปลี่ยนรถที่ใช้ทั่วไปซึ่งสามารถใช้ขึ้นรถเมล์ รถไฟใต้ดิน แท็กซี่ หรือแม้กระทั่งซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็ได้ เมื่อเติมเงินใส่บัตรตามมูลค่าที่ต้องการ ทุกครั้งที่ใช้บัตร จำนวนเงินรที่ใช้ก็จะถูกหักออกจากบัตร เมื่อใช้ทีมันนี่ขึ้นรถไฟใต้ดินหรือรถเมล์จะได้รับส่วนลด 100 วอนและได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อเปลี่ยนรถระหว่างรถไฟใต้ดินกับรถเมล์ด้วย เพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อเปลี่ยนลด กรุณานำบัตรไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรเมื่อลงรถเมล์(ข้อควรระวัง : จะต้องนำบัตรไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรเมื่อลงรถที่ป้ายสุดท้ายที่จะต่อรถ) สิทธิพิเศษส่วนลดเมื่อเปลี่ยนรถจะใช้ได้ภายในเวลา 30 นาทีระหว่างการต่อรถเท่านั้น

 

ที่ซื้อบัตร

บัตรทีมันนี่โดยมากจะสามารถซื้อและเติมเงินได้ตามร้านสะดวกซื้อ สถานีรถไฟใต้ดิน ศูนย์แนะนำข้อมูลนักท่องเที่ยว ค่าบัตรราคา 3,000 วอนและสามารถเติมเงินเท่าไรก็ได้ บัตรทีมันนี่ไม่มีเวลาหมดอายุและเงินในบัตรจะยังคงอยู่ในบัตรตลอดแม้จะไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน หากต้องการแลกเงินในบัตรคืน สามารถทำได้โดยขอแลกตามร้านสะดวกซื้อในกรณีเหลือเงินไม่ถึง 20,000 วอน และขอแลกได้ที่สำนักงานใหญ่บัตรทีมันนี่(ชั้น 1 ทีมันนี่ทาวน์ โซลซิตี้ทาวเวอร์ นัมแดมุน 5 กา ชุงกู โซล)กรณีเหลือตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไป แต่ค่าบัตรไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

ทีมันนี่เอ็มพาส

ทีมันนี่เอ็มพาสเป็นบัตรโดยสารต่อรถที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางโดยขนส่ง มวลชนหลายครั้งในหนึ่งวัน บัตรนี้โดยทั่วไปสามารถใช้ขึ้นรถไฟใต้ดินและรถเมล์สูงสุด 20 เที่ยวต่อวัน สามารถเติมเงินใส่บัตรและใช้ขึ้นแท็กซี่หรือซื้อของในร้านสะดวกซื้อได้เช่นเดียวกับพัตีทีมันนี่

 

ที่ซื้อบัตร

ทีมันนี่เอ็มพาสสามารถซื้อได้ที่ศูนย์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวตรงหน้าประตูทางออกหมายเลข 5 และ 10 ในชั้นที่ 1 ของสนามบินนานาชาติอินชอน ศูนย์สัมผัสฯ และศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวคังนัม บัตรนี้มีอายุใช้งานได้ 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ บัตรจะหมดอายุในเวลาเที่ยงวันของวันใช้งานวันสุดท้าย

 

TMoney
ประเภทบัตร พาส 1 วัน พาส 2 วัน พาส 3 วัน พาส 5 วัน พาส 7 วัน
ราคา 10,000 วอน 18,000 วอน 25,500 วอน 42,500 วอน 59,500 วอน

 

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ
เอ็มพาสมีสิทธิพิเศษได้ส่วนลดในสถานที่ต่อไปนี้หอศิลปะประจำกรุงโซล(ฟรี) Nโซลทาวเวอร์(10%) โรงละครชองดง(10%) ล็อตเต้เวิลด์(10%) นิทรรศการแสดงละครสี่ฤดู ละครเพลง ‘Sa Choom Beyond Dancing’ (20%) ร้านอาหารบางร้านในเมียงดง(20%)

Tags

#การคมนาคมในกรุงโซล

예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 3일 전까지 가능합니다.
 • 개인예약: 최대 10명
  ※ 경복궁/창경궁/창덕궁: 최대 20명
 • 기존 등록된 예약 중 그룹별 정원을 초과하지 않는 예약에 한하여, 1일 전 17시까지 추가 예약 가능합니다.
 • 코스별 정원을 초과하지 않는 경우, 다른 예약자와 함께 관광하게 될 수 있습니다.
 • 서울도보해설관광 프로그램은 예약접수와 동시에 해설사가 배정되므로 신중하게 예약해주시기 바랍니다.
 • 다음달 예약은 전달 15일 이후부터 가능합니다.
 • 해설 프로그램 참여 시 코로나19 감염 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 • 발열 또는 호흡기 증상(열, 기침, 가래, 근육통, 코막힘, 인후통 등)이 있는 경우, 프로그램 참여를 삼가주시기 바랍니다.
 • 보호자가 동반하지 않는 만 14세 미만의 아동 관광객의 경우, 현장에서 취소됩니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우, 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 서울도보해설관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 한국어를 모국어로 사용하는 대한민국 국민의 경우, 외국어 해설 신청이 불가능합니다.
 • 예약 후 불가피하게 참석이 어려운 경우, 관광시간 기준 최소 4시간 전에 예약을 취소하여 주시기 바랍니다. 관광시간이 4시간 미만으로 남은 상태에서 예약을 취소하는 일이 2회 이상 발생할 경우, 향후 예약이 제한될 수 있습니다.
 • 개인예약은 1인부터 가능하나, 최소 출발 인원은 3인입니다. 관광일 2일 전까지 누적 예약인원이 3인 미만일 경우, 해당 예약은 자동 취소됩니다. 출발 확정 또는 예약취소의 경우, 문자로 안내해드리겠습니다.
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최대 6개월 전부터 최소 5일 전까지 신청 가능합니다.
 • 단체예약 : 11명 이상
  ※ 경복궁/창경궁/창덕궁: 21명 이상
 • 희망하시는 날짜 및 코스에 활동 가능한 해설사가 없는 경우, 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 특히 주말 및 공휴일, 봄(4~5월)/가을(9~11월) 성수기에는 예약이 조기마감될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
 • 예약확인을 위해 도보해설관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다. 관광일 기준 최소 5일 전~1달 전 3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시, 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 경복궁/창덕궁/창경궁/덕수궁 35인 이상 관람 시, 해당 궁궐 사이트에서 15일 전 단체 입장신청이 필요합니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 서울도보해설관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 보호자가 동반하지 않는 만 14세 미만의 아동 관광객의 경우 현장에서 취소됩니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우, 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
 • 서울도보해설관광은 문화관광해설사의 자원봉사활동으로 운영되는 프로그램으로, 영리 목적의 신청을 엄격히 제한하고 있습니다.
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 1주일 전까지 가능합니다.
 • 덕수궁의 경우 복지카드를 지참한 관광객에 한하여 무료입장이 가능합니다.
  ※ 중증(1~3급) 동반인 포함 2명 무료※ 경증(4~6급) 장애인 본인 1인만 무료
 • 보호자 또는 보조자가 동반하지 않을 경우 이용이 불가능 합니다.※ 별도의 보조자가 없는 경우 사무국으로 문의 바랍니다. (02-6925-0777)
 • 희망하시는 날짜 및 코스에 활동가능한 해설사가 없는 경우 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 예약확인을 위해 도보관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다.(최소 5일~한달 전)3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 1주일 전까지 가능합니다.
 • 덕수궁의 경우 복지카드를 지참한 관광객에 한하여 무료입장이 가능합니다.
  ※ 중증(1~3급) 동반인 포함 2명 무료
  ※ 경증(4~6급) 장애인 본인 1인만 무료
 • 본 프로그램은 수화해설 중심으로 진행되며, 수화가 불가능한 경우 이용이 불가합니다.
 • 희망하시는 날짜 및 코스에 활동가능한 해설사가 없는 경우 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 예약확인을 위해 도보관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다.
  (최소 5일~한달 전)3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 1주일 전까지 가능합니다.
 • 본 코스는 보행약자(거동이 불편한 고령자, 장애인, 유모차 이용자 등)를 위한 코스입니다.
 • 보호자를 동반하지 않을 시 이용이 불가능 합니다.※ 보행약자 1명당 보호자 최소 1인 이상 동반
  ※ 전동보장구(전동휠체어, 전동스쿠터 등) 사용자의 경우 보호자 1인당 보행약자 최대 4인까지 동반 가능
  희망하시는 날짜 및 코스에 활동가능한 해설사가 없는 경우 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 예약확인을 위해 도보관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다.(최소 5일~한달 전)3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
Read before Reservation
 • Reservations must be made at least 3 days prior to the tour date.
 • Individual: Up to 10 people
  ※ Gyeongbokgung/Changgyeonggung/Changdeokgung: 20 people (maximum)
 • Additional reservations are permitted for pre-existing reservations that do not exceed the limited number of the group by 5pm, one day prior to the tour date.
 • Other tourists may join your tour as long as it does not exceed the maximum number of the group.
 • Please be sure to select the date and time carefully as a tour guide is assigned immediately upon making a reservation.
 • Reservations for the following month are available from the 15th of the current month.
 • Masks are required for participation in all tour programs.
 • Please refrain from participating in any tour programs should you be experiencing any symptoms, including fever, coughing, congestion, muscle pain, stuffy nose, and/or sore throat.
 • Reservations for tourists under 14 years without an accompanying adult or guardian shall be canceled on site.
 • [As of one day prior to the tour date] All reservations shall be canceled in the event of emergency particulate matter reduction measures taken and/or inclement weather conditions (ex. excessive heat waves, typhoons, heavy rain, and more) that may impede Seoul Guided Walking Tour operations.
 • The Seoul Guided Walking Tour administration office and tour guide affiliates are not responsible for any accidents that happen to occur during the tour program.
 • If you are unable to go on a tour, please cancel the reservation at least 4 hours before the tour starts. If you cancel your reservation more than twice with less than 4 hours left, future reservations may be restricted.
Read before Reservation
 • Reservation shall be made at least 1 week before the tour day.
 • The course is for tourists with mobility problems (Senior, people with disability, stroller user).
 • You may not use the course without an assistant (or companion)
  ※ At least one assistant shall accompany a tourist with mobility problem
  ※ In case of electric assisting device users (electric wheelchair, electric scooter users), one assistant may accompany up to 4 tourists with mobility problem
 • Reservation may be canceled when a guide is unavailable on the desired date and course.
 • Seoul Guided Walking Tour Office (02-6925-0777) will contact you to confirm reservation.
  (At least 5 days~1 month before tour day) Reservation may be canceled when Seoul Guided Walking Tour Office cannot reach you for more than 3 times.
 • Seoul Guided Walking Tour Office and Seoul culture and tourism guide are not liable for the safety accidents during the Seoul Guided Walking Tour.
 • All reservations are canceled when Seoul Guided Walking Tour is unavailable due to Particulate Matter Reduction Measure or other weather conditions (heat wave, typhoon, heavy rain). (As of the date before the tour day)
予約前の案内事項
 • ソウル徒歩解説観光のご予約は観光予定日を基準に3日前までとさせて頂きます。
 • 個人予約:最大10名
  ※京福級、昌徳宮、昌慶宮は20名様までご予約頂けます。
 • 既にご予約頂いたコースの中でグループごとに定員を超えない場合に限り、観光予定日の1日前の17まで人数を追加することが出来ます。
 • コースごとに定員を超えない場合、他のチームと共に観光する可能性もあります。
 • ソウル徒歩解説観光はご予約いただき次第、解説士が自動に割り当てられるシステムですので、くれぐれも慎重にご予約を行ってください。
 • 翌月のご予約は前月の15日から可能です。
 • コロナ予防のため解説プログラム参加の際は、必ずマスク着用をお願いいたします。
 • 発熱または呼吸症状(熱、咳、痰、筋肉痛、鼻づまり、喉の痛みなど)がある場合は、解説プログラムへのご参加はお控えください。
 • 保護者を同伴しない満14歳未満の観光客は、現場でキャンセルとなります。
 • PM2.5非常低滅措置の発令およびその他の気象状況の悪化(猛暑、台風、豪雨など)により徒歩観光の運営が難しい場合は、すべての予約が一括キャンセルされます。(観光予定日の前日基準)
 • 観光中に発生する安全事故について、ソウル徒歩解説観光事務局とソウル文化観光解説士は責任を負いません。
 • 日本語解説のお申込みは日本人のみとさせて頂きます。
 • ご予約の後、当日ご参加が出来なくなった際、観光予定時間を基準に少なくとも4時間前まではお取り消しください。4時間未満の状況での予約の取り消しが2回以上発生した場合、今後予約が制限しかねません。
予約前の案内事項
 • 予約は観光日を基準として少なくとも1週間前まで可能です。
 • 本コースは、移動弱者(移動が不自由な高齢者、障害者、ベビーカー利用者など)のためのコースです。
 • 補助人(或いは同行人)を伴わない場合は利用できません。
   ※歩行弱者1人当たり少なくとも1人以上の補助人を伴う
   ※電動補助具(電動車椅子、電動スクーターなど)使用者の場合、補助人1当たり歩行弱者最大4人まで同伴可能
 • ご希望の日付及びコースに活動可能な解説士がいない場合、予約はキャンセルされることがあります。
 • 予約を確認するため、徒歩観光事務局(02-6925-0777)で確認のための連絡が行われます。
  (少なくとも5日~1ヶ月前)3回以上電話が通じない場合、予約が取り消されることがあります。
 • 解説を進行する時に発生する安全事故に対し、徒歩観光事務局とソウル文化観光解説士は
  責任を負いません。
 • PM 2.5(ピーエムにてんご)の非常低減措置発令及びその他の気象悪化(猛暑、台風、暴雨など)によって
   徒歩観光の運営が困難な場合、すべての予約は一括キャンセルされます。
   (観光日前日基準)
预约前说明事项
 • 至少在观光当日前三天预约,方可预约成功。
 • 个人预约:最多10名
  *景福宫、昌庆宫、昌德宫:最多20名
 • 在已登记的预约团体中,直接待不超过预约人数的团体,可在前一天17时前追加预约。
 • 如果不超过每条路线的限定人数,可能会与其他预约者一同观光。
 • 首尔徒步解说观光项目会在接受预约的同时分配解说员,请慎重预约。
 • 如需预约下个月的观光解说,可在前一个月的15号以后预约。
 • 为了预防新冠肺炎的扩散,参加徒步观光解说活动时必须佩戴口罩。
 • 如有发热或呼吸道症状(发烧、咳嗽、痰液、肌肉痛、鼻塞、咽喉痛等),请避免参加解说活动。
 • 未满14岁的儿童游客,如无监护人随行,则会在现场取消解说活动。
 • 由于雾霾应急减排措施启动,或其他天气恶化(炎热、台风、暴雨等)导致徒步观光活动难以进行时,所有预约将一次性取消。(以观光当日前一天为基准)
 • 对于解说活动中发生的安全事故, 首尔徒步解说旅游事务局和首尔文化观光解说公司不与负责。
 • 以韩语为母语的韩国国民,不可申请外语解说。
 • 若预约后不可避免地无法参加观光活动,请以观光时间为准至少4小时前取消预约。如果在观光时间前不足4小时的情况下取消预约两次以上的话,以后的预约可能会收到限制。
预约前说明事项
 • 观光日基准最少1日前方可进行预约。
 • 本线路是为了行动不便者(行动不便的高龄者、残疾人、婴儿车利用者等)的路线。
 • 无辅助人员(或同行人)伴随时,不可利用。
  ※ 步行不便者1名至少需要1名以上的辅助人员陪同。
  ※ 电动辅助器具(电动轮椅、电动独轮车等)使用者时,每一位辅助人员最多可陪同 4名步行不便者。
 • 希望观光的日期及线路上无解说员时,预约有可能被取消。
 • 为了确认预约,徒步观光事务局(02-6925-0777)会致电进行确认。
  (最少5日~一个月前) 3次以上无法连接时,预约将被取消。
 • 进行解说时,对于有可能发生的安全事故,徒步观光事务局和首尔文化观光解说员概不负责。
 • 因发布微尘紧急低减措施及其他气象恶化(暴热、台风、暴雨等),无法运营 徒步观光时,所有预约会批量取消。
  (观光前日基准)
預約前說明事項
 • 至少在觀光當日前三天預約, 方可預約成功。
 • 個人預約: 最多10名
  ※ 景福宮、昌慶宮、昌德宮: 最多20名
 • 在已登記的預約團體中, 直接待不超過預約人數的團體, 可在前一天17時前追加預約。
 • 如果不超過每條路線的限定人數, 可能會與其他預約者一同觀光。
 • 서首爾徒步解說觀光項目會在接受預約的同時分配解說員, 請慎重預約。
 • 如需預約下個月的觀光解說, 可在前一個月的15號以後預約。
 • 爲了預防新冠肺炎的擴散, 參加徒步觀光解說活動時必須佩戴口罩。
 • 如有發熱或呼吸道症狀(發燒、咳嗽、痰液、肌肉痛、鼻塞、咽喉痛等)請避免參加解說活動。
 • 未滿14歲的兒童遊客, 如無監護人隨行, 則會在現場取消解說活動。
 • 由於霧霾應急減排措施啓動. 或其他天氣惡化(炎熱、颱風、暴雨等)導致徒步觀光活動難以進行時, 所有預約將一次性取消。 (以觀光當日前一天爲基準)
 • 對於解說活動中發生的安全事故, 首爾徒步解說旅遊事務局和首爾文化觀光解說公司不與負責。
 • 以韓語爲母語的韓國國民,不可申請外語解說。
 • 若預約後不可避免地無法參加觀光活動, 請以觀光時間爲準至少4小時前取消預約。如果在觀光時間前不足4小時的情況下取消預約兩次以上的話, 以後的預約可能會收到限制。
預約前說明事項
 • 觀光日基準最少1日前方可進行預約。
 • 本線路是為了行動不便者(行動不便的高齡者、殘疾人、嬰兒車利用者等)的路線。
 • 無輔助人員(或同行人)伴隨時,不可利用。
  ※ 步行不便者1名至少需要1名以上的輔助人員陪同。
  ※ 電動輔助器具(電動輪椅、電動獨輪車等)使用者時,每壹位輔助人員最多可陪同 4名步行不便者。
 • 希望觀光的日期及線路上無解說員時,預約有可能被取消。
 • 為了確認預約,徒步觀光事務局(02-6925-0777)會致電進行確認。
  (最少5日~壹個月前) 3次以上無法連接時,預約將被取消。
 • 進行解說時,對於有可能發生的安全事故,徒步觀光事務局和首爾文化觀光 解說員概不負責。
 • 因發布微塵緊急低減措施及其他氣象惡化(暴熱、臺風、暴雨等),無法運營 徒步觀光時,所有預約會批量取消。 (觀光前日基準)