Skip Navigation
> Visit Seoul Service> Travel Info> ข้อมูลท่องเที่ยวที่จำเป็น> Essential-Info-Thai

วันหยุดราชการ

Published Date : / Edited Date : Feb. 13, 2019

วันหยุดราชการ

 

 

วันหยุดราชการ

 

ชาวเกาหลีใช้ปฏิทินสากล และวันหยุดราชการของเกาหลีทั้งหมด 11 วันส่วนใหญ่มีวันที่ที่กำหนดตายตัว แต่อย่างไรก็ตาม วันหยุดราชการบางส่วนจะใช้ตามปฏิทินจันทรคติ ร้านค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ ส่วนใหญ่มักจะเปิดตลอดทั้งสัปดาห์แม้เป็นวันหยุดราชการยกเว้นวันหยุดสำคัญอย่างตรุษจีนและวันไหว้ พระจันทร์ที่จะไม่เปิด

 

 

January 1
วันที่ 1 มกราคม : วันปีใหม่

วันที่ 1 มกราคมเป็นวันหยุดราชการในเกาหลีซึ่งออฟฟิตและบริษัทเป็นจำนวนมากอาจจะไม่ทำ งาน ในวันนี้ ชาวเกาหลีจะสวัสดี ปีใหม่กันในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงและจัดงานเลี้ยงในวันส่งท้ายปี แต่งานเทศกาลฉลองปีใหม่ส่วนใหญ่จะไปจัดขึ้นในวันตรุษ ซึ่งมีความหมายถึงวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ

January 1 (Lunar)
วันตรุษ(วันแรกของปีตามปฏิทินจัทรคติ)

วันตรุษเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเกาหลีวันตรุษมีความหมายคือเป็นวันแรกของปีตามปฏิทินจัทรคติและนับ 1 วันก่อน และหลังวันตรุษเป็นวันหยุดราชการด้วย เมื่อวันตรุษ 2 วันใกล้เข้ามา ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ จะวุ่นวายไปด้วยผู้คน ที่มาจับจ่ายซื้อของและการจราจรจะติดขัดเนื่องจากผู้คนจะพากันเดินทางจากกรุงโซลอ อกไปยังต่างจังหวัด นักท่องเที่ยวที่มาใน ช่วงนี้ควรทราบว่าจะมีร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ปิดเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับสถานที่ด้านวัฒนธรรมอย่างหมู่ บ้านนัมซานฮันอก พิพิธภัณฑ์ หรือวังต่าง ๆ จะจัดงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมืองของเกาหลี

March 1
วันที่ 1 มีนาคม : วัน 3,1

วัน 3,1 เป็นวันรำลึกถึงการเคลื่อนไหวในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1919 ในวันนี้ ชาวเกาหลีได้ปฏิญาณเพื่อเรียกร้องอิสรภาพ จากประเทศญี่ปุ่นที่สวนสาธารณะทับโกล(เดิมชื่อสวนสาธารณะพาโกดา) และการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพนี้ได้กระจาย ไปทั่วทั้งประเทศ หลังจากวันนั้น ก็ต่อเนื่องไปถึงการก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีชั่วคราว

April 8 (Lunar)
วันที่ 5 พฤษภาคม : วันเด็ก

พังจองฮวัน เป็นทั้งนักเขียนวรรณกรรมเด็กและนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมเป็นผู้ประกาศให้มีวันเด็กขึ้นครั้งแรก ในประเทศเกาหลีในปี 1923 ต่อมา ก็มีการกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันฉลองให้กับเด็กทุกวัย ในวันนี้ ทั้งสวนสนุก สวนสัตว์ และอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ จะเต็มไปด้วย ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวซึ่งมากันเป็นครอบครัว

May 5: Children’s Day
วันที่ 8 เดือน 4(ตามปฏิทินจัทรคติ) : วันวิสาขบูชา

ประเทศเกาหลีมีวันระลึกถึงวันประสูติของพระพุธเจ้าคือวันที่ วันที่ 8 เดือน 4 ตามปฏิทินจัทรคติในวันนี้ จะมีการจัดงานและการเดินขบวน แห่ของวัดต่าง ๆ ตลอดจนการจุดโคมไฟสีต่าง ๆ เพื่ออธิษฐานขอพร ตามถนนจะประดับประดาไปด้วยโคมไฟ ชาวเกาหลีเองก็จะพากัน มาเที่ยวชมงานเทศกาลโคมไฟและขบวนแห่ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ใกล้จะถึงวันหยุดนี้

June 6: Memorial Day
วันที่ 6 มิถุนายน : วันรำลึกวีรชน

วันรำลึกวีรชนเป็นวันที่แสดงถึงการจดจำวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติและความรักชาติของชาวเกาหลี ในวันนี้จะมีการจัดงานขึ้นทั่วประเทศ โดย เฉพาะการจัดพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวีรชนซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุสานวีรชนแห่งชาติกรุงโซ ล จะมีตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลมาร่วมพิธีด้วย ไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมพิธีรำลึกนี้ได้ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการจัดงานวางพวงมาลาตามอนุสรณ์สถาน และอนุสาวรีย์ต่าง ๆ เพื่อสดุดีวีรชนด้วย ในเวลา 10 นาฬิกา จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นประมาณ 1 นาที เพื่อให้ประชาชมยืนสงบนิ่ง ตามบ้านเรือน ประชาชนทั่วไปก็จะประดับธงชาติเอาไว้ด้วย

August 15: Liberation Day
วันที่ 15 สิงหาคม : วันประกาศเอกราช

วันประกาศอิสรภาพเป็นวันรำลึกถึงการที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการในสงครามโลก ครั้งที่ 2 และสิ้นสุดการยึดครองโดย ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 35 ปี สาธารณรัฐเกาหลีได้ก่อตั้งขึ้นใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ในวันนี้จะมีการจัดงานรำลึกต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นที่อนุสรณ์สถานการประกาศเอกราชที่เมืองชอนอั น ในวันนี้ ผู้คนจะนำธงชาติออกมาประดับ ไว้นอกบ้าน

August 15 (Lunar): Chuseok (Korean Thanksgiving)
วันที่ 15 เดือน 8(ตามปฏิทินจัทรคติ) : วันไหว้หระจันทร์่

วันไหว้พระจันทร์หรือบางครั้งก็เรียกว่าวันเพ็ญใหญ่เป็นหนึ่งในวันเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเกาหลีซึ่งอีก วันหนึ่งคือวันตรุษนั่นเอง วันไหว้พระ จันทร์ตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติและจะนับ 1 วันก่อนและหลังวันนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องด้วย ในวันไหว้พระจันทร์ ครอบครัวจะมารวมกันเพื่อไหว้บรรพบุรุษและไปเยี่ยมหลุมศพบรรพบุรุษพร้อมกับรับประทานขน มไหว้พระจันทร์และอาหารพื้นเมืองของเกาหลีด้วยกัน ชาวเกาหลีจะรู้ได้ว่าใกล้จะถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วเมื่อตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้าเต็มไปด้วยผู้คนที่พากันมาหาซื้อของขวัญและ อาหารก่อนจะถึงวันไหว้พระจันร์ รวมถึงตามทางด่วนออกไปต่างจังหวัดก็จะเต็มไปด้วยรถยนต์ที่มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดของตนเอง ช่วงวันหยุด ยาววันไหว้พระจันทร์ ร้านค้าและร้านอาหารเป็นจำนวนมากจะปิด แต่จะได้เห็นการจัดงานแข่งขันกีฬาพื้นเมืองอย่างมวยปล้ำเกาหลี หรือชักกะเย่อ และการจัดงานต่าง ๆ ตามสถานที่ทางวัฒนธรรมอย่างวังหรือพิพิธภัณฑ์ด้วย

October 3: National Foundation Day
วันที่ 3 ตุลาคม : วันก่อตั้งประเทศ

วันก่อตั้งประเทศเป็นวันรำลึกการก่อตั้งราชอาณาจักรโคโชซอนของเกาหลีขึ้นเป็นครั้งแรก ว่ากันว่าทันกุนซึ่งเป็นหลานของฮวันอินเป็นผู้สร้างโคโชซอน ขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2333 ปีก่อนคริสต์ศักราช ทุกวันนี้ ยังมีความเชื่อในเทพเจ้าตามลัทธิชอนโดและลัทธิแทจงว่าบรรพบุรุษของชนชาติฮั่นคือเทพเจ้า

October 9: Hangeul Day
วันที่ 9 ตุลาคม : วันฮันกึล

วันฮันกึลเป็นวันรำลึกถึงการประดิษฐ์อักษรฮันกึลซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาเกาหลีขึ้นและประกาศใช้ ฮันกึลเป็นตัวอักษรที่พระเจ้าเซจงมหาราช ประดิษฐ์ขึ้นในเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของปี 1447 วันฮันกึลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการในปี 1945 ได้ถูกยกเลิกในปี 1991 จึงเป็นเพียงวันรำลึกถึงของประเทศเท่านั้น แต่ต่อมาในปี 2013 ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการอีกครั้งและมีการจัดงานต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ แสดงเกี่ยวกับการใช้อักษรฮันกึล งานเทศกาลต่าง ๆ และการแสดงปาฐกถา ขึ้นทั่วประเทศในวันนี้ด้วย

December 25: Christmas Day
วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส

ในประเทศเกาหลีซึ่งมีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมาก วันคริสต์มาสเป็นวันที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งมากขึ้นทุกขณะ วันคริสต์มาสเป็นวันเฉลิม ฉลองการประสูติของพระเยซู ดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะเดินทางไปสวดมนต์ที่โบสถ์กันเป็นจำนวนมากในวันนี้ ในขณะเดียวกัน ชาว เกาหลีจำนวนไม่น้อยจะถือว่าวันคริสต์มาสเป็นวันหยุดที่โรแมนติกและจะใช้เวลาในวันนี้ในการ ไปเที่ยวกับคนรักหรือจัดสนุกกันในครอบครัว

Tags

#วันหยุดราชการ

예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 3일 전까지 가능합니다.
 • 기존 등록된 예약 중 그룹별 정원을 초과하지 않는 예약에 한하여 1일 전 17시까지 추가예약 가능합니다.
 • 최소 출발 인원은 3인부터 입니다. 관광일 2일 전 17시까지 누적예약인원이 3인 미만일 경우 예약은 자동 취소되며, 출발 및 취소 여부는 문자와 메일로 안내드립니다.
 • 다음달 예약은 전달 15일 이후부터 가능합니다.
 • 주말 및 공휴일, 봄 가을 성수기에는 예약이 조기 마감될 수 있습니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 보호자가 동반하지 않는 만 14세 미만의 하동 관광객의 경우 현장에서 취소됩니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최대 6개월 전부터 최소 5일 전 까지 신청 가능합니다.
 • 희망하시는 날짜 및 코스에 활동가능한 해설사가 없는 경우 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 특히 주말 및 공휴일, 봄(4~5월) 가을(9~11월) 성수기에는 예약이 조기마감 되오니 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
 • 예약확인을 위해 도보관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다.
  (최소 5일~한달 전)3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁 35인 이상 관람 시, 해당 궁궐 사이트에서 15일 전 단체 입장신청이 필요합니다. (2014.1.1.부터 시행)
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 보호자가 동반하지 않는 만 14세 미만의 하동 관광객의 경우 현장에서 취소됩니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 1주일 전까지 가능합니다.
 • 덕수궁의 경우 복지카드를 지참한 관광객에 한하여 무료입장이 가능합니다.
  ※ 중증(1~3급) 동반인 포함 2명 무료※ 경증(4~6급) 장애인 본인 1인만 무료
 • 보호자 또는 보조자가 동반하지 않을 경우 이용이 불가능 합니다.※ 별도의 보조자가 없는 경우 사무국으로 문의 바랍니다. (02-6925-0777)
 • 희망하시는 날짜 및 코스에 활동가능한 해설사가 없는 경우 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 예약확인을 위해 도보관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다.(최소 5일~한달 전)3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 1주일 전까지 가능합니다.
 • 덕수궁의 경우 복지카드를 지참한 관광객에 한하여 무료입장이 가능합니다.
  ※ 중증(1~3급) 동반인 포함 2명 무료
  ※ 경증(4~6급) 장애인 본인 1인만 무료
 • 본 프로그램은 수화해설 중심으로 진행되며, 수화가 불가능한 경우 이용이 불가합니다.
 • 희망하시는 날짜 및 코스에 활동가능한 해설사가 없는 경우 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 예약확인을 위해 도보관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다.
  (최소 5일~한달 전)3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
예약 전 안내사항
 • 예약은 관광일 기준 최소 1주일 전까지 가능합니다.
 • 본 코스는 보행약자(거동이 불편한 고령자, 장애인, 유모차 이용자 등)를 위한 코스입니다.
 • 보호자를 동반하지 않을 시 이용이 불가능 합니다.※ 보행약자 1명당 보호자 최소 1인 이상 동반
  ※ 전동보장구(전동휠체어, 전동스쿠터 등) 사용자의 경우 보호자 1인당 보행약자 최대 4인까지 동반 가능
  희망하시는 날짜 및 코스에 활동가능한 해설사가 없는 경우 예약은 취소될 수 있습니다.
 • 예약확인을 위해 도보관광 사무국(02-6925-0777)에서 확인 연락이 진행됩니다.(최소 5일~한달 전)3회 이상 전화통화가 이뤄지지 않을 시 예약이 취소될 수 있습니다.
 • 해설 진행 시 발생하는 안전사고에 대해서 도보관광 사무국과 서울문화관광해설사는 책임을 지지 않습니다.
 • 미세먼지 비상저감조치 발령 및 기타 기상악화(폭염, 태풍, 폭우 등)로 인해 도보관광 운영이 어려운 경우 모든 예약은 일괄 취소됩니다. (관광일 전날 기준)
Read before Reservation
 • Reservation shall be made at least 3 days before the tour day.
 • Reservation for the next month is available after 15th of the previous month.
 • Reservation may be closed early during weekend, holiday, and peak season in spring and fall.
 • Seoul Guided Walking Tour Office and Seoul culture and tourism guide are not liable for the safety accidents during the Seoul Guided Walking Tour.
 • Reservation for unaccompanied tourist under 14 will be canceled on site.
 • All reservations are canceled when Seoul Guided Walking Tour is unavailable due to Particulate Matter Reduction Measure or other weather conditions (heat wave, typhoon, heavy rain). (As of the date before the tour day)
Read before Reservation
 • Reservation shall be made at least 1 week before the tour day.
 • The course is for tourists with mobility problems (Senior, people with disability, stroller user).
 • You may not use the course without an assistant (or companion)
  ※ At least one assistant shall accompany a tourist with mobility problem
  ※ In case of electric assisting device users (electric wheelchair, electric scooter users), one assistant may accompany up to 4 tourists with mobility problem
 • Reservation may be canceled when a guide is unavailable on the desired date and course.
 • Seoul Guided Walking Tour Office (02-6925-0777) will contact you to confirm reservation.
  (At least 5 days~1 month before tour day) Reservation may be canceled when Seoul Guided Walking Tour Office cannot reach you for more than 3 times.
 • Seoul Guided Walking Tour Office and Seoul culture and tourism guide are not liable for the safety accidents during the Seoul Guided Walking Tour.
 • All reservations are canceled when Seoul Guided Walking Tour is unavailable due to Particulate Matter Reduction Measure or other weather conditions (heat wave, typhoon, heavy rain). (As of the date before the tour day)
予約前の案内事項
 • 予約は観光日を基準として少なくとも3日前まで可能です。
 • 翌月の予約は、前月の15日から可能です。
 • 週末及び祝日、春秋シーズンには予約が早めに締め切られる場合があります。
 • 解説を進行する時に発生する安全事故に対し、徒歩観光事務局と
  ソウル文化観光解説士は責任を負いません。
 • 保護者を伴わない万14歳未満の児童観光客の場合、現場でキャンセルされます。
 • PM 2.5(ピーエムにてんご)の非常低減措置発令及びその他の気象悪化(猛暑、台風、暴雨など)によって徒歩観光の運営が困難な場合、すべての予約は一括キャンセルされます。
  観光日前日基準)
予約前の案内事項
 • 予約は観光日を基準として少なくとも1週間前まで可能です。
 • 本コースは、移動弱者(移動が不自由な高齢者、障害者、ベビーカー利用者など)のためのコースです。
 • 補助人(或いは同行人)を伴わない場合は利用できません。
   ※歩行弱者1人当たり少なくとも1人以上の補助人を伴う
   ※電動補助具(電動車椅子、電動スクーターなど)使用者の場合、補助人1当たり歩行弱者最大4人まで同伴可能
 • ご希望の日付及びコースに活動可能な解説士がいない場合、予約はキャンセルされることがあります。
 • 予約を確認するため、徒歩観光事務局(02-6925-0777)で確認のための連絡が行われます。
  (少なくとも5日~1ヶ月前)3回以上電話が通じない場合、予約が取り消されることがあります。
 • 解説を進行する時に発生する安全事故に対し、徒歩観光事務局とソウル文化観光解説士は
  責任を負いません。
 • PM 2.5(ピーエムにてんご)の非常低減措置発令及びその他の気象悪化(猛暑、台風、暴雨など)によって
   徒歩観光の運営が困難な場合、すべての予約は一括キャンセルされます。
   (観光日前日基準)
预约前说明事项
 • 观光日基准最少3日前方可进行预约。
 • 下个月的预约可从前月15日开始。
 • 周末及公休日、春秋旺季的预约可早期结束。
 • 进行解说时,对于有可能发生的安全事故,徒步观光事务局和首尔文化观光
  解说员概不负责。
 • 未伴随保护者的未满14岁儿童游客,会在现场取消观光。
 • 因发布微尘紧急低减措施及其他气象恶化(暴热、台风、暴雨等),无法运营 徒步观光时,所有预约会批量取消。
  (观光前日基准)
预约前说明事项
 • 观光日基准最少1日前方可进行预约。
 • 本线路是为了行动不便者(行动不便的高龄者、残疾人、婴儿车利用者等)的路线。
 • 无辅助人员(或同行人)伴随时,不可利用。
  ※ 步行不便者1名至少需要1名以上的辅助人员陪同。
  ※ 电动辅助器具(电动轮椅、电动独轮车等)使用者时,每一位辅助人员最多可陪同 4名步行不便者。
 • 希望观光的日期及线路上无解说员时,预约有可能被取消。
 • 为了确认预约,徒步观光事务局(02-6925-0777)会致电进行确认。
  (最少5日~一个月前) 3次以上无法连接时,预约将被取消。
 • 进行解说时,对于有可能发生的安全事故,徒步观光事务局和首尔文化观光解说员概不负责。
 • 因发布微尘紧急低减措施及其他气象恶化(暴热、台风、暴雨等),无法运营 徒步观光时,所有预约会批量取消。
  (观光前日基准)
預約前說明事項
 • 觀光日基準最少3日前方可進行預約。
 • 下個月的預約可從前月15日開始。
 • 周末及公休日、春秋旺季的預約可早期結束。
 • 希望观光的日期及线路上无解说员时,预约有可能被取消。
 • 進行解說時,對於有可能發生的安全事故,徒步觀光事務局和首爾文化觀光解說員概不負責。
 • 未伴隨保護者的未滿14歲兒童遊客,會在現場取消觀光。
 • 因發布微塵緊急低減措施及其他氣象惡化(暴熱、臺風、暴雨等),無法運營 徒步觀光時,所有預約會批量取消。(觀光前日基準)
預約前說明事項
 • 觀光日基準最少1日前方可進行預約。
 • 本線路是為了行動不便者(行動不便的高齡者、殘疾人、嬰兒車利用者等)的路線。
 • 無輔助人員(或同行人)伴隨時,不可利用。
  ※ 步行不便者1名至少需要1名以上的輔助人員陪同。
  ※ 電動輔助器具(電動輪椅、電動獨輪車等)使用者時,每壹位輔助人員最多可陪同 4名步行不便者。
 • 希望觀光的日期及線路上無解說員時,預約有可能被取消。
 • 為了確認預約,徒步觀光事務局(02-6925-0777)會致電進行確認。
  (最少5日~壹個月前) 3次以上無法連接時,預約將被取消。
 • 進行解說時,對於有可能發生的安全事故,徒步觀光事務局和首爾文化觀光 解說員概不負責。
 • 因發布微塵緊急低減措施及其他氣象惡化(暴熱、臺風、暴雨等),無法運營 徒步觀光時,所有預約會批量取消。 (觀光前日基準)